Swietelsky AG

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia dopravných a inžinierskych stavieb
Oblasť SEVER

The flat hierarchy, short decision paths, and decentralised structure of our branches are major success factors of SWIETELSKY. In our regional branches, we are very close to our customers. We combine the security of a large construction firm with the flexibility of a local contractor. We can therefore guarantee fast, competent decisions on site and also create valuable jobs in your region. You can count on that! We look forward to hearing from you.

We offer

Civil engineering

Demolition works

Earth excavation

Milling of the asphalt construction

Sewer structures and hydraulic structures

Noise protection

Road and bridge construction

Asphalt production

Viewing platforms

Motorways and roads

Bridges

Adventure trails

Forest roads and agricultural roads

Suspension bridges

Elevated highways

Town squares

Car parks

Specialty competency

Environmental technology, landfill and plant construction

Theme

Mobility

Motorways and roads

Bridges

Elevated highways

Public institutions

Sewerage

Top references

01/05
 • Slovakia
  Oprava cesty II/516 - Road and bridge construction
  Oprava cesty II/516

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  205-00 most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,6 m) - Road and bridge construction
  205-00 most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,6 m)

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (89,40 m) - Road and bridge construction
  210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (89,40 m)

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050201 nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (85,40 m) - Road and bridge construction
  214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050201 nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (85,40 m)

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,80 m) - Road and bridge construction
  218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,80 m)

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo - Civil engineering
  Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo

  Category

  Civil engineering

 • Slovakia
  Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka - Civil engineering
  Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka

  Category

  Civil engineering

 • Slovakia
  Protipovodňová a protipožiarna nádrž Miezgovce - Civil engineering
  Protipovodňová a protipožiarna nádrž Miezgovce

  Category

  Civil engineering

 • Slovakia
  Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530; stavebné práce - Civil engineering
  Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530; stavebné práce

  Category

  Civil engineering

 • Slovakia
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň (1 038 m) - Road and bridge construction
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň (1 038 m)

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia prehrádzok v Krahuľskej doline - Civil engineering
  Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia prehrádzok v Krahuľskej doline

  Category

  Civil engineering

 • Slovakia
  Žitná – Radiša, Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta - Civil engineering
  Žitná – Radiša, Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta

  Category

  Civil engineering

 • Slovakia
  Rekonštrukcia cesty I/78 Námestovo - prieťah - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia cesty I/78 Námestovo - prieťah

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad C. II/537 v križovatke Podbanské (131 m) - Road and bridge construction
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad C. II/537 v križovatke Podbanské (131 m)

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry (2 400 m) - Railway construction
  ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry (2 400 m)

  Category

  Railway construction

 • Slovakia
  Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica - križovatka - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica - križovatka

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Atletická dráha a chodník Teplička nad Váhom - asfaltové vrstvy - Road and bridge construction
  Atletická dráha a chodník Teplička nad Váhom - asfaltové vrstvy

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Rekonštrukcia komunikácii v obci Dlhá nad Kysucou - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia komunikácii v obci Dlhá nad Kysucou

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Rekonštrukcia cesty Kráľov Brod - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia cesty Kráľov Brod

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  I/65 Kremnica - Kremnické Bane: SO 222-01 Zárubný múr v km 0,755-0,820 vľavo a SO 223-00 Zárubný múr v km 1,250-1,415 vľavo - Civil engineering
  I/65 Kremnica - Kremnické Bane: SO 222-01 Zárubný múr v km 0,755-0,820 vľavo a SO 223-00 Zárubný múr v km 1,250-1,415 vľavo

  Category

  Civil engineering

 • Slovakia
  Miestne komunikácie v obci Trenčianska Tepla - Road and bridge construction
  Miestne komunikácie v obci Trenčianska Tepla

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Prestavba mosta cez Tepličku v Trenčianskej Teplej - Road and bridge construction
  Prestavba mosta cez Tepličku v Trenčianskej Teplej

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Rekonštrukcia lesnej cesty BOROVKA p.č. E KN 1967/1 KU Banská Belá - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia lesnej cesty BOROVKA p.č. E KN 1967/1 KU Banská Belá

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Rekonštrukcia otoče pre autobusovú dopravu v Diakovej - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia otoče pre autobusovú dopravu v Diakovej

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie (84,50 m) - Road and bridge construction
  Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie (84,50 m)

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Rekonštrukcia cesty III/2284 Hruštín - Vaňovka - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia cesty III/2284 Hruštín - Vaňovka

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Rekonštrukcia miestny komunikácii v obci Kolárovice - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia miestny komunikácii v obci Kolárovice

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Veľké Rovné - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Veľké Rovné

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Výstavba autobusovej zástavky Hôrky - Road and bridge construction
  Výstavba autobusovej zástavky Hôrky

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Rekonštrukcia mostného objektu č. 51819-008 v extraviláne obce Kláštor pod Znievom - Road and bridge construction
  Rekonštrukcia mostného objektu č. 51819-008 v extraviláne obce Kláštor pod Znievom

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  SO-01 Prestavba mostného objektu 516-004 križovanie vodného toku, Trenčianske Teplice - Road and bridge construction
  SO-01 Prestavba mostného objektu 516-004 križovanie vodného toku, Trenčianske Teplice

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Stabilizácia cestného telesa kotevným múrom na ceste II/516 v km 5,909 - 6,209 (300 m) - Road and bridge construction
  Stabilizácia cestného telesa kotevným múrom na ceste II/516 v km 5,909 - 6,209 (300 m)

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Dvíhanie mostného objektu D1-229 v križovatke Podbánske - Specialty competency
  Dvíhanie mostného objektu D1-229 v križovatke Podbánske

  Category

  Specialty competency

 • Slovakia
  Vysokotlakové čistenie a búranie betónových konštrukcií vodným lúčom - Specialty competency
  Vysokotlakové čistenie a búranie betónových konštrukcií vodným lúčom

  Category

  Specialty competency

 • Slovakia
  Búracie práce na mostných objektoch - Specialty competency
  Búracie práce na mostných objektoch

  Category

  Specialty competency

 • Slovakia
  Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča (107,9 m) - Road and bridge construction
  Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča (107,9 m)

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Find out more about our reference projects in a face-to-face conversation - Civil engineering
  Find out more about our reference projects in a face-to-face conversation

  Category

  Civil engineering

 • Slovakia
  Find out more about our reference projects in a face-to-face conversation - Road and bridge construction
  Find out more about our reference projects in a face-to-face conversation

  Category

  Road and bridge construction

 • Slovakia
  Specialty competency
  Find out more about our reference projects in a face-to-face conversation

  Category

  Environmental technology, landfill and plant construction

Career

Specialists frequently searched for at location

Asphalt layer

Bulldozer driver

Construction worker

Construction engineer

Construction foreman

Construction machine technician

Construction technician

Construction trades specialists

Cost accountant

Truck driver

Machinist

Stonemason

Plasterer

Foreman

Project manager

Special civil engineering specialist

Technical assistant

Assistant foreman

Overseer

Carpenter

Contact for career inquiries

Our team

Contact for customer inquiries