Štruktúra

Organizačná štruktúra

Konatelia

Vo vedení spoločnosti sú piati konatelia:

Dipl. Ing. Bernhard Brandner (Divízia železničných stavieb)

Ronald Pleninger (Centrála)

Dipl.-HTL- Ing. Anton Prossliner (Divízia generálny dodávateľ a pozemné stavby)

Ing. Walter Spitaler (Divízia dopravných a inžinierskych stavieb)

Bc. Vladimír Lesovský (Divízia dopravných a inžinierskych stavieb)

 

Divízia generálny dodávateľ a pozemné stavby

Generálny dodávateľ
Sídlo divízie:

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
e-mail: gubau.slovakia@swietelsky.sk
tel.: +421(2) 5710 1710

Divízia dopravných a inžinierskych stavieb

  • cestné stavby
  • mostné stavby
  • inžinierske stavby
  • vodohospodárske stavby
  • ekologické stavby
  • výroba asfaltových zmesí
Oblast' SEVER
Sídlo oblasti:

Bánovská cesta 11
010 01 Žilina
e-mail: office-sever@swietelsky.sk
tel.: +421 (0)41 516 6497

Riaditeľ oblasti:

Ing. Peter Pitoňák
mobil: +421 904 703 446
e-mail: p.pitonak@swietelsky.sk 

Oblast' JUH
Sídlo oblasti:

Trnavská cesta 57
821 04 Bratislava
e-mail: office-juh@swietelsky.sk
tel.: +421 2 456 43404

Riaditeľ oblasti:

Ing. Juraj Marko
mobil: 0910 803 942
e-mail: j.marko@swietelsky.sk

Obaľovacia súprava:Viničnianska cesta 5
902 01 Pezinok
e-mail: ospezinok@swietelsky.sk
tel.: + 421 33 641 4244
Oblasť VÝCHOD
Sídlo oblasti:

Ľubochnianska 7
08 006 Prešov - Ľubotice
e-mail: office-vychod@swietelsky.sk
tel.: +421 51 452 0015

Riaditeľ oblasti:

Ing. Štefan Olejník
mobil: 0907 384 079
e-mail: s.olejnik@swietelsky.sk

Oblast' STRED
Sídlo oblasti:

Lazovná 68/A
974 01  Banská Bystrica
e-mail: office-stred@swietelsky.sk

 

Riaditeľ oblasti:

Ing. Marian Kmeť
mobil: +421 903 495 766
e-mail: m.kmet@swietelsky.sk 

Územná pôsobnosť divízie

Divízia železničných stavieb

Oblast' ZÁPAD
Sídlo oblasti:

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
e-mail: zeleznice.slovakia@swietelsky.sk
tel.: +421 (2) 5710 1710

Oblast' VÝCHOD
Sídlo oblasti:

Letná 45
040 01 Košice
e-mail: zeleznice.slovakia@swietelsky.sk
tel.: +421 (2) 5710 1710