Železničný most Ennsbrücke Selzthal – ukončenie rekonštrukcie a úspešná záťažová skúška

07.12.2016

Dobré alternatívne riešenia realizácie mosta Ennsbrücke pomohli rakúskej divízii Swietelsky Dopravné a inžinierske stavby získať zaujímavú zákazku od rakúskych železníc ÖBB. Po skončení rekonštrukcie železničného mosta Ennsbrücke Selzthal sa tešíme z úspešného absolvovania záťažovej skúšky nového mosta, ktorá sa uskutočnila 24. novembra 2016.

Na moste s dĺžkou 72 m a celkovou šírkou 10,5 m bolo naplánované, že pôvodná nosná konštrukcia bude po stranách vysunutá a bude slúžiť ako pomocný most pre výstavbu novej nosnej konštrukcie ponad rieku Enns.

A naozaj, nová nosná konštrukcia bola montovaná na železničnom násype, nasunutá cez pôvodný most a následne zapustená. Pôvodný most bol vysunutý cez nový a demontovaný.

Táto idea, vybudovať oceľovú konštrukciu na suchu a nasúvať ju pomocou pôvodného mosta ako aj vysúvať pôvodný most cez novú konštrukciu, presvedčila zadávateľa zákazky ÖBB, aby súhlasil s realizáciou metódou value engineering (VE), ktorá priniesla veľa finančných a technických výhod.

Mohlo tak byť uskutočnených veľa stavebných úkonov naraz, a táto skutočnosť, spolu s pracovným nasadením cez víkendy, prispela k skorému zrealizovaniu projektu. Všetky práce na výstavbe železničného mosta Ennsbrücke Selzthal boli vykonané v období od apríla do decembra 2016.

Veľkou výzvou bola toto leto často zvýšená hladina rieky Enns. Preto sa viackrát potvrdila správnosť použitej metódy výstavby a ukázalo sa, že je veľkou výhodou. Záplava, ktorá raz zasiahla celé stavenisko, spôsobila preto len krátkodobé obmedzenie.

Tešíme sa z úspešných pokrokov na stavbe železničného mosta Ennsbrücke Selzthal a ďakujeme všetkým, ktorí sa výstavby zúčastnili!

Hlavné údaje
Názov projektu:Rekonštrukcia mosta Ennsbrücke Selzthal
Investor:

ÖBB Infrastruktur AG

 Projektmanagement PM

 Region Süd 1

 8900 Selzthal 46

Zhotoviteľ:združenie: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. – Bilfinger MCE
Začiatok výstavby:apríl 2016
Koniec výstavby:apríl 2017
Záťažová skúška:úspešne absolvovaná 24. novembra 2016