V Humennom postavíme nový bytový dom

02.08.2019

Na sídlisku Pod Sokolejom v Humennom vyrastie nový päťpodlažný obytný dom s 38 bytovými jednotkami. Do užívania bude odovzdaný už budúce leto.

Prvé stavebné práce na bytovom dome už začali. Stavbu realizuje Swietelsky-Slovakia, Divízia dopravných a inžinierskych stavieb, oblasť Východ. Bytový dom bude vybavený parkovacou plochou so 43 parkovacími miestami, spevnenou komunikáciou pre peších, mobiliárom a sprievodnou zeleňou. V novej bytovke je plánovaných 10 jednoizbových, 18 dvojizbových a 10 trojizbových bytov. Súčasťou výstavby je aj vybudovanie vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky, telekomunikačných rozvodov, verejného osvetlenia, chodníkov a sadové úpravy okolia.

Stavebné práce budú prebiehať počas pracovných dní v bežných pracovných hodinách v snahe minimalizovať rušivé vplyvy na obyvateľov okolitých bytoviek.