V koryte rieky Turiec vznikol nový rybovod

07.05.2019

Od leta minulého roka prebiehali v koryte rieky Turiec v Martine rozsiahle stavebné práce. Dnes tam už stojí nový rybovod. Vodné živočíchy a ryby v Turci tak opäť voľne migrujú.

Na severe Slovenska vznikol I. pilotný projekt vybudovania rybovodu podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ide o pokračovanie existujúceho, ale doteraz nefunkčného rybovodu. Nový rybovod zabezpečuje pozdĺžnu kontinuitu riek a spriechodňuje bariéry na vodnom toku Turca. Unikátnu stavbu realizovali Swietelsky-Slovakia - oblasť Sever v spolupráci so Swietelsky stavební a Závodom Špeciálne stavby Ostrava.

Celková dĺžka rybovodu je 235 metrov a šírka zavodnenej hladiny je 2 až 4 metre s pozdĺžnym sklonom 1,25 %. Trasa rybovodu je oddelená od miestnej komunikácie opornými múrmi, pri ktorých bolo vykopaných až 3 431 m3 zeminy. Dno rybovodu tvorí 680 ton ručne osadených veľkých riečnych kameňov a 180 ton veľkých balvanov.