4. Národná BIM konferencia

18.10.2018

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Divízia Generálny dodávateľ stavieb a Divízia Železničných stavieb podporili ako odborný partner organizáciu 4.-tej Národnej BIM konferencie Slovensko.