ŽST Dolný Štál, predĺženie staničných koľají

29.01.2018

Obstarávateľ dokumentácie a investor: Železnice Slovenskej republiky GR Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava

 Predmetom navrhovanej rekonštrukcie ŽST Dolný Štál v úseku trate Dunajská Streda - Komárno je dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy, predĺženie užitočných dĺžok koľají pre nákladnú dopravu, vylepšenie bezpečnosti železničnej dopravy na železničných priecestiach, ako i zriadenie nového informačného systému pre cestujúcich.

V prvej etape rekonštrukcie sme realizovali odkop prírodného terénu a vybudovanie násypového telesa predĺženia koľaje č.3.

Následne v 7 dňovej nepretržitej výluke  bola demontovaná výhybka č.1 spolu s časťou koľaje č.1, odkop železničného zvršku a spodku. Zhotovenie sanačnej vrstvy železničného spodku pod koľajou č.1, nasypanie predštrkovania železničného zvršku, pokládka, zváranie a podbitie koľajového roštu do bezstykovej koľaje spolu s výhybkou č.1 v mieste kde sa bude pripájať novobudovaná koľaj č.3.

Paralelne s realizáciou týchto prác prebiehala aj komplexná rekonštrukcia priľahlého železničného priecestia.

Práce na projekte budú ukončené na jar 2018.