Pozemné staviteľstvo

FIRMA SWIETELSKY VYTVÁRA PEVNÉ ZÁKLADY PRE VIAC PRIESTORU

Počnúc malými prestavbami, opravami a modernizáciou fasád až po veľké priemyselné stavby a veľké kancelárske budovy - to všetko je zahrnuté v širokom spektre výkonov a služieb v pozemnom staviteľstve. Okrem toho firma SWIETELSKY v projektovanej výstavbe zhotovuje na kľúč byty do vlastníctva, radové domy a priemyselné objekty.

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO POZEMNÉ STAVITEĽSTVO


Novostavby a prestavby

Program novostavieb firmy SWIETELSKY obsahuje objednávateľa z verejného a súkromného sektora. Všetky stavby sa realizujú k mnohostranným a rozmanitým účelom, spoločne s renomovanými architektmi a projektovými kanceláriami aj certifikovanými subdodávateľmi, podľa manažmentu kvality s certifikáciou podľa normy EN ISO 9001: 2000.

Spoločne s projektantmi v Korutánsku sme získali mnohé ceny za výstavbu. Koncern SWIETELSKY sa nevyhýba ani obtiažnym prestavbám za najťažších podmienok na základe miestnych, časových i konštrukčných pomerov a okolností. Aj tu investor a projektant získavajú podporu od kompetentného personálu jednotlivých pobočiek a môžu využiť náskoku v know-how vďaka našim odborným skúsenostiam.

V oblasti objednávateľov z verejného sektora sa realizujú a stavajú:

 • školy
 • telocvične
 • protipožiarne zariadenia
 • nemocnice
 • divadlá
 • domovy pre seniorov
 • hospodárske zariadenia
 • kongresové centrá

V oblasti objednávateľov zo súkromného sektora sa realizujú a stavajú:

 • obytné domy
 • firemné kancelárske budovy a budovy pre obchodnú činnosť
 • predajne a markety
 • priemyselné haly
 • hotelové objekty

Opravy a renovácie

V tejto oblasti koncern SWIETELSKY realizuje predovšetkým okruhy špecializovaných činností, ako sú utesnenie plochých striech a sanácie komínov. Renovácia starého stavebného fondu vyžaduje vysoký potenciál skúseností a zvláštny cit pre danú oblasť, aby sa zachoval charakter budov a vyhovelo sa aj požiadavkám pamiatkovej ochrany. Dokázali sme to už mnohokrát pri rozmanitých stavbách.

Rodinné domčeky a sústavy obytných domov

Investor môže v tomto smere využiť celú paletu praktickej realizácie od firmy SWIETELSKY. Počnúc stavbami na kľúč pri plnení výkonov a služieb vo funkcii generálneho dodávateľa, vrátane projektovania a zhotovenia hrubej stavby, rovnako pri plnení výkonov a služieb vo funkcii generálneho dodávateľa čiastkovo - všetko podľa želania investora. Spektrum projekčných činností v oblasti rodinných domov zahŕňa všetko od návrhu moderného domu až po rustikálny štýl stavby s prispôsobením miestnym pomerom a podmienkam.

Aj v tejto oblasti pracujeme prevažne pre objednávateľa z verejného a súkromného sektora. Realizácia stavby zahŕňa plnenie výkonov a služieb vo funkcii celkového dodávateľa vrátane projektovania, generálneho dodávateľa a dodávateľa stavby až po dodávateľa diela v čiastkových stavebných profesiách. Stavby sa zhotovujú z vhodných a osvedčených stavebných materiálov, ako sú plášťové betónové tvárnice alebo panely či pálené tehly. Projektovú realizáciu z hľadiska životného prostredia i z hľadiska modernosti kultúry bývania vykonávajú tímy renomovaných architektov.

Stolárske a tesárske práce

STAVEBNÉ A NÁBYTKOVÉ STOLÁRSTVO

Náš podnik sa zaoberá vysoko kvalitnými stolárskym prácami všetkého druhu. Vybrané materiály vynikajúcej kvality a remeselné spracovanie zohrávajú u nás hlavnú úlohu. Vyvíjame celkovú koncepciu pre oblasť bývania aj pre pracovnú oblasť, kedy sa tieto koncepcie až do najmenších podrobností zameriavajú na vysoké požiadavky zákazníka na kvalitu.

Naše výkony a služby zahŕňajú nasledovné oblasti:

 • kancelárie
 • ordinácie
 • obchodné miestnosti

oblasť bývania celkovo

 • kuchyne
 • obývacie izby a jedálne
 • detské izby a spálne
 • vnútorné dvere
 • domové dvere
 • schodiská a zábradlia
 • opravy obytných domov

• kancelárie
• ordinácie
• obchodné miestnosti

Priemyselná výstavba

V sektore priemyslu sme preslávení ako uznávaný stavebný partner a pre zákazníkov z oblasti živností, remesiel a priemyslu realizujeme novostavby aj rozšírenie existujúcich lokalít. Zvládneme dodržať maximálne napäté termíny zadané od investorov a dôležité výkony a služby v technickom procese dokážeme vždy v praxi realizovať v koordinácii s budúcim užívateľom. Dlhodobá spokojnosť investorov je našou najväčšou úlohou.

Administratívne budovy

Ako uznávaný stavebný partner realizujeme aj kancelárske komplexy. Vďaka vynikajúcej koordinácii projektovania a realizácie zvládame a dodržiavame stále sa skracujúce termíny realizácie, kvôli ktorým sú podmienky viac a viac náročné. Úspech projektu je stredobodom nášho nasadenia.

Špeciálne obklady a podlahy / Priemyslové podlahy, izolácie

Podlaha musí vyhovovať mnohých nárokom - v závislosti od oblasti využitia musí byť bezprašná, antistatická, trvanlivá a znášať záťaž, musí byť odolná voči kyselinám, ľahko udržiavateľná, znášať vysoké zaťaženie, nesmie byť chúlostivá voči vode, klzká, musí byť odolná voči opotrebeniu, ale musí byť zároveň aj príjemná a útulná; prípadne musí spĺňať viac týchto požiadaviek súčasne.

Nezáleží na tom, aké požiadavky na podlahu kladiete, odborníci firmy SWIETELSKY majú odborné znalosti, aby vám poradili. Sú dokonalí v technických záležitostiach a spoľahliví pri samotnej realizácii. Deň čo deň dokazujeme pri významných projektoch našu uznávanú odbornú spôsobilosť.

 • liaty asfalt
 • podlahy z monolitického betónu
 • potery zo zmesi studenej živice a cementu ako plastický asfalt
 • potery z tvrdých látok s cementom ako spojivom
 • poter zo zmesi plastu a cementu
 • povrchové vrstvy na podlahy
 • izolácia

Tu sa jedná o naše špeciálne povrchy.

 

Ochrana pamiatok

Obnova historického fondu spojená s dobovou architektúrou - to je komplexná požiadavka pamiatkovej ochrany.

Naši spolupracovníci s dlhoročnou skúsenosťou a zodpovedajúcim remeselným vzdelaním majú cit pre dôslednú ochranu kultúrnych stavieb a sú vždy k dispozícii našim zákazníkom.