Projekty

Desaťročia skúseností na území Rakúska a Nemecka nám vytvorili základňu, vďaka ktorej dnes spoločnosť SWIETELSKY patrí k vedúcim spoločnostiam v oblasti cestnej výstavby v strednej a východnej Európe, predovšetkým v Maďarsku a Českej republike. Predpokladom efektívnej výstavby je dodávateľská sieť a zaručená dodávka materiálov.

Cesty/Námestia/Plochy

.
I/78 Námestovo - prieťah
Krajina: Slovenská republika Kategória: Inžinierske stavby, Dopravné stavby, Cesty
.
Most SNP - oprava vozovky
Krajina: Slovenská republika Kategória: Mostné stavby
.
Sanácia zosuvov na štátnej ceste II/503 Pezinok – Pernek
Krajina: Slovenská republika Kategória: Cesty, Zaistenie svahov, Stavby v horách, Sanácia a rekonštrukcia

Železničné stavby

.
Umbau Bhf. Weidling (km 7,470-9,146)
Krajina: Rakúsko Kategória: Sanácia železničného spodku bez znesenia koľajového roštu
.
Most SNP - oprava vozovky
Krajina: Slovenská republika Kategória: Mostné stavby

Pozemné staviteľstvo

.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Krajina: Slovenská republika
.
AKAtech BT2 Hlohovec
Krajina: Slovenská republika Kategória: Priemyselné areály
.
Vlastivedné múzeum v Galante
Krajina: Slovenská republika Kategória: Pozemné stavby

Výstavba stôlní a tunelov

.
U1/8 Alaudagasse
Krajina: Rakúsko Kategória: Výstavba studní, Torkrétový betón, Tyčkové pilóty, Kotva, Vŕtané pilóty, Stavba metra, Razenie tunelov pod ochranou stropu, Cesty, Tunely metra
.
Základný Tunel Semmering novostavba, úsek SBT 2.1-Tunel Fröschnitzgraben
Krajina: Rakúsko Kategória: Šachty, Kaverny, Štôlne, Železničné tunely
.
Elektráreň Kaunertal, Novostavba tlakovej šachty
Krajina: Rakúsko Kategória: Šachty, Kaverny, Štôlne

Inžinierske stavby

.
Zriadenie výskumného žľabu SEDDON v Nußdorfe L00170
Krajina: Rakúsko Kategória: Výstavba podzemného diela v otvorenej stavebnej jame, Cesty, Výstavba studní

Mostné stavby

.
Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-220 Podtureň
Krajina: Slovenská republika Kategória: Mostné stavby
.
ÖBB Most Donaubrücke Tulln
Krajina: Rakúsko Kategória: Zvláštne metódy, Zdvíhanie mostov, Dopravné stavby, Kotva
.
Oprava mosta ev. č. R1-190, ľavý most Banská Bystrica
Krajina: Slovenská republika Kategória: Mostné stavby

Špeciálne inžinierske stavby

.
Polder na Banskom potoku, Bratislava - Rača
Krajina: Slovenská republika Kategória: Špeciálne inžinierske stavby
.
View - Point Lermoos, Tuftelalm
Krajina: Rakúsko Kategória: Vrty, Kotva
.
Zriadenie výskumného žľabu SEDDON v Nußdorfe L00170
Krajina: Rakúsko Kategória: Výstavba podzemného diela v otvorenej stavebnej jame, Cesty, Výstavba studní

Výstavba v horách

.
Visutý most nad vodopádom Stuibenfall, Umhausen
Krajina: Rakúsko Kategória: Vrty, Kotva, Zaistenie svahov
.
Kotviace nosníky Schaufeljoch
Krajina: Rakúsko Kategória: Kotva

Generálny zhotoviteľ

.
Webasto Veľký Meder
Krajina: Slovenská republika Kategória: Priemyselné areály
.
AQUARIO Shopping Center
Krajina: Slovenská republika
.
Vlastivedné múzeum v Galante
Krajina: Slovenská republika Kategória: Pozemné stavby