Vedenie
spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Dipl.-Ing. Karl Weidlinger

Vedúci obchodnej oblasti Rakúsko

Dipl. Ing. Walter Pertl

Vedúci obchodných zastúpení v cudzine

Adolf ScheuchenpfluG

Finančný riaditeľ

Peter Gal

Riaditeľ divízie železničných stavieb