Jos. Ertl GmbH

STAVIA NA KVALITE, TRADÍCII A NADČASOVOSTI

Kvalita, tradícia a nadčasovosť, to sú hodnoty, na ktorých Jos. Ertl stavia od roku 1882. Spoločnosť ponúka prostredníctvom viac ako 100 zamestnancov technické know how a odborné služby, aj mimo oblasti Horného Rakúska.  Firmu v roku 2004 prebrala spoločnosť Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. a odvtedy patrí do stavebnej skupiny Swietelsky.

Flexibilita, odborná kompetentnosť a výkonnosť v odboroch pozemného stavebníctva, tesárstva a stolárstva, zabezpečuje kvalitné služby ako odpoveď na inovatívne výzvy. Zameriava sa na kvalitu služieb, ktorú garantujú jej architekti. Neustále vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov zabezpečuje včasný stavebný servis pre všetkých objednávateľov. Spokojnosť zákazníkov so stavbou budov každého  rozmeru potvrdzuje stálosť konceptu spoločnosti Jos. Ertl GmbH.


Detailnejšie informácie o spoločnosti Jos. Ertl GmbH, jej projektoch a o jej rozsiahlom spektre výkonov nájdete na webovej stránke

Spektrum služieb

Galéria projektov

Prevádzky

Jos. Ertl GmbH

Paschinger Str. 1
4063 Hörsching
Rakúsko
T. +43 (7221) 63114-0
F. +43 (7221) 63114-20
E. bautech@josertl.at