Voľné Pracovné Miesta

Spoločnosť Swietelsky spája Krajiny a Ľudí

Stavbyvedúci / Generálny dodávateľ stavieb, pozemné stavby

Miesto výkonu práce


, Slovenská republika

Popis


·        dodržiavanie a uplatňovanie interných smerníc, kontrolných zoznamov a formulárov v súlade so systémom manažérstva kvality v príslušnom rozsahu úloh

·         všetky práce spojené s výkonom stavbyvedúceho v zmysle platnej legislatívy.

·         súčinnosť pri príprave stavebných prác

·         dohľad nad dodržiavaním technologickýh postupov, dohodnutých termínov, použitím materiálu a nasadením subdodávateľov,

·         dohľad nad dodržiavaním právnych ustanovení

·         dohľad nad vedením stavebného denníka, režijného denníka, záznamu hodín, zoznamov zariadení atď.

·         súčinnosť pri preberaní dodávok subdodávateľov, kontrola kvality a rozsahu výkonov v súlade so zmluvou, BOZP

·         technická kontrola faktúr dodávateľov a subdodávateľov

·         príprava kalkulácie výmer

·         kontrola realizačnej a detailnej výkresovej dokumentácie

Platové podmienky: od 1.500 EUR v závislosti od skúseností

Požiadavky


·         dobré technické vzdelanie a skúsenosti

·         vedomosti o stavebných materiáloch, stavebných postupoch, podnikovom hospodárstve v oblasti stavebníctva, výpočtovej technike, stavebnom a zmluvnom práve

·         ekonomické a predvídavé myslenie

·         flexibilita a schopnosť odolávať tlaku

·         rokovacie schopnosti a asertivita

·         seriózne vystupovanie a lojálnosť k spoločnosti

·         vodičské oprávnenie typu B

·         skúsenosť min. 5 rokov s realizáciou objektov pozemných stavieb, stavieb na klúč formou generálnej dodávky stavieb

·         praktická skúsenosť s nivelačnými prístrojmi

·         nemecký jazyk výhodou

·         osvedčenie stavbyvedúceho pre pozemné stavby

Odoslať prihlášku


V prípade záujmu prosím pošlite svoju prihlášku na zadanú adresu alebo e-mail. Pri vyplnení a zaslaní tejto online-prihlášky do spoločnosti Swietelsky, vyjadrujete zároveň svoj súhlas s tým, že vaše údaje budú elektronicky uložené a odovzdané ďalej do jednotlivých obchodných pobočiek. Vaše dáta budú použité výlučne iba k procesu žiadosti a výberového konania, a dodatočne budú vymazané.

Osobné údaje


Kontakt a správa


Max. Dateigröße (10 MB), erlaubte Dateiformate (und Endungen) sind: .dox, .docx, .pdf, .zip