Stavia na nápadoch

Pri zakladaní novej stavebnej spoločnosti v roku 1936 v Rakúsku sa Dipl.-Ing. Hellmuth Swietelsky spoliehal na svoje vedomosti a pár šikovných zamestnancov. Dnes má spoločnosť SWIETELSKY pobočky a dcérske spoločnosti v Rakúsku a okolitých susedných krajinách, niekoľko tisíc kvalifikovaných zamestnancov a povesť inovatívnej, výkonnej a spoľahlivej stavebnej spoločnosti.

Dozvedieť sa viac

Aktuálne


Cykloželeznička v Prešove
Dátum: 03.05.2018
Prešovčania sa môžu tešiť na novú asfaltovú cyklocestu. Postaví im ju Swietelsky-Slovakia, Divízia dopravných a inžinierskych stavieb, Oblasť Východ. Povedie po trase bývalej Pionierskej železni... Viac
ŽST Dolný Štál, predĺženie staničných koľají
Dátum: 29.01.2018
Obstarávateľ dokumentácie a investor: Železnice Slovenskej republiky GR Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava Predmetom navrhovanej rekonštrukcie ŽST Dolný Štál v úseku trate Dunajská Stred... Viac
Technický komentár k oprave vozovky na Moste SNP
Dátum: 19.09.2017
Predmetom zmluvy o dielo bolo vykonať opravu izolácie a vozovky medzi dilatačnými závermi bez zásahu do ostatných častí mosta podľa predloženej projektovej dokumentácie. Viac
High-Tech Expertise in All Project Phases
Aktuálne projekty
Tu, v našej databáze máte možnosť vyhľadávať podľa referencií z jednotlivých projektov

Most SNP - oprava vozovky

Sanácia zosuvov na štátnej ceste II/503 Pezinok – Pernek

Hokejbalové ihrisko Pezinok