STAVIA NA
NÁPADOCH

SWIETELSKY SPÁJA KRAJINY AJ ĽUDÍ

STAVIA NA
NÁPADOCH

SWIETELSKY SPÁJA KRAJINY AJ ĽUDÍ

STAVIA NA
NÁPADOCH

SWIETELSKY SPÁJA KRAJINY AJ ĽUDÍ

Stavia na nápadoch

Pri zakladaní novej stavebnej spoločnosti v roku 1936 v Rakúsku sa Dipl.-Ing. Hellmuth Swietelsky spoliehal na svoje vedomosti a pár šikovných zamestnancov. Dnes má spoločnosť SWIETELSKY pobočky a dcérske spoločnosti v Rakúsku a okolitých susedných krajinách, niekoľko tisíc kvalifikovaných zamestnancov a povesť inovatívnej, výkonnej a spoľahlivej stavebnej spoločnosti.

Dozvedieť sa viac

Aktuálne


Technický komentár k oprave vozovky na Moste SNP
Dátum: 19.09.2017
Predmetom zmluvy o dielo bolo vykonať opravu izolácie a vozovky medzi dilatačnými závermi bez zásahu do ostatných častí mosta podľa predloženej projektovej dokumentácie. Viac
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. bola prijatá za riadneho člena BIM asociácie Slovensko
Dátum: 22.08.2017
Občianske združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby (tzv. BIM – Building Information Modeling) do odbornej praxe na ... Viac
Oprava vozovky na Moste SNP
Dátum: 22.08.2017
Bratislavčania sa po 44 rokoch dočkali opravy vozovky na Moste SNP. Technologicky náročnú opravu na 7 600 m2 vozovky realizuje Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o., Divízia dopravných a inžinierskych ... Viac
High-Tech Expertise in All Project Phases
Aktuálne projekty
Tu, v našej databáze máte možnosť vyhľadávať podľa referencií z jednotlivých projektov

Most SNP - oprava vozovky

Sanácia zosuvov na štátnej ceste II/503 Pezinok – Pernek

Hokejbalové ihrisko Pezinok