SWIETELSKY stavební s.r.o.

Historie

V roce 1936 založil Dipl. Ing. Hellmuth Swietelsky malou stavební společnost. Dnes patří koncern SWIETELSKY k předním stavebním firmám v Evropě. Staví na bohatých zkušenostech, tradici rodinné firmy a finanční stabilitě. 

V České republice koncern působí od roku 1992, kdy byla v Českých Budějovicích založena první pobočka společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Společnost se postupně rozrůstala po celém území České republiky. Poměrně brzy, se svým obratem a počtem zaměstnanců, zařadila mezi největší stavební firmy.

Filozofie skupiny SWIETELSKY v ČR

 • Prioritou je spokojený zákazník a také spokojený zaměstnanec.
 • Naše poctivé řemeslo se opírá o nové technické a technologické trendy ve stavebnictví.
 • Na stavebním trhu chceme působit dlouhodobě a úspěšně.

Organizační struktura

Ve vedení společnosti stojí tři jednatelé:

 • Ing. František Fryš, odpovědný za divizi silničního a inženýrského stavitelství
 • Ing. Jiří Kozel, odpovědný za divizi pozemního stavitelství
 • Ing. Walter Spitaler, odpovědný za centrálu společnosti

Vedení společnosti doplňuje ekonomický ředitel Ing. Michal Šumeraj, pod kterého spadá přímé řízení centrály.

 

Organizačně se společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. člení na dvě divize:

 • Divize silničního a inženýrského stavitelství se sídlem v Českých Budějovicích
 • Divize pozemního stavitelství se sídlem v Praze

Obě divize jsou podporovány centrálou v Českých Budějovicích, kde je sídlo celé společnosti.

Divize se na základě své územní nebo odborné působnosti dělí na odštěpné závody a závody, které se dále dělí na oblasti.

Rozsah činností

 • silnice, dálnice, parkoviště, zpevněné plochy, letištní plochy, mostní objekty, inženýrské stavby, ekologické stavby, vodohospodářské stavby, výroba asfaltových směsí

 • průmyslové objekty, stavby pro energetiku, občanské stavby, administrativní budovy, obchodní centra, bytové domy, hotely, penziony, sklady, logistické areály, železobetonové konstrukce, výroba betonových směsí  

 • sportovní areály,  atletické dráhy, školní sportoviště,  víceúčelová hřiště,  tenisové kurty,  fotbalová hřiště, dětská hřiště,  sportovní haly,  renovace sportovišť, projektová příprava sportovišť

Referenční projekty

Bytové domy, hotely, penziony

Obchodní centra

Zabezpečení svahů

Logistické areály, sklady

Průmyslové a energetické stavby

Silniční a inženýrské stavby

Občanské a administrativní stavby

Sportovní areály, haly, tělocvičny

Vodohospodářské stavby

Divize silničního a inženýrského stavitelství

sídlo divize:

Pražská tř. 495/58; 370 04 České Budějovice

ds.centrala@swietelsky.cz

ředitel divize: Ing. František Fryš
ekonomický ředitel divize: Ing. Šárka Šafratová

obchodní ředitel divize: Ing. Marie Vebrová

Mapa ČR - uzemní působnost závodů

 

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Pražská tř. 495/58; 370 04 České Budějovice

T: +420 387 002 740

E: ds.jih@swietelsky.cz

oblast:


Český Krumlov (sídlo Kájov)


Jindřichův Hradec 


Strakonice


Tábor


VHS (sídlo České Budějovice)


Výstavba D3 (sídlo České Budějovice)

  

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 

Jahodová 60; 620 00 Brno 

T: +420 545 220 006

E: ds.morava@swietelsky.cz

oblast:


Brno 


Hodonín


Olomouc


Ostrava (sídlo Šenov u N. Jičína)


Zlín (sídlo Valašské Meziříčí)

  

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79; 180 00 Praha 8 

T: +420 296 177 825

E: ds.stred@swietelsky.cz

oblast:
Kolín
Liberec

Praha

  

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143; 393 01 Pelhřimov

T: +420 565 333 150

E: ds.vychod@swietelsky.cz

oblast:
Hradec Králové (sídlo Týniště nad Orlicí)
Pardubice (sídlo Chrudim)

Vysočina (sídlo Onšovice)

  

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Zemská 259; 337 01 Ejpovice

T: +420 377 669 911

E: ds.zapad@swietelsky.cz

oblast:
Domažlice
Karlovy Vary
Louny
Plzeň (sídlo Ejpovice)

Sušice

  

závod MOSTY

Sokolovská 192/79; 180 00 Praha 8

T: +420 296 177 810

E: ds.mosty@swietelsky.cz

 
  

závod SPECIÁLNI STAVBY

Orlovská 347/160; 713 00  Ostrava - Heřmanice

E: ds.specialnistavby@swietelsky.cz

 
  

závod SPORTOVNÍ STAVBY

U Panelárny 881/III; 377 01 Jindřichův Hradec

T: +420 384 378 027

E: ds.sport@swietelsky.cz

oblast:

Sportovní povrchy (sídlo Jindřichův Hradec)

 

 

Divize pozemního stavitelství

sídlo divize:

RUBÍN OFFICE CENTER

Sokolovská 192/79; 180 00 Praha 8

ps.centrala@swietelsky.cz

ředitel divize: Ing. Jiří Kozel

ekonomický ředitel divize: Ing. Ladislav Bůcha


obchodní ředitel divize: Ing. Aleš Ullmann

 

Mapa ČR - uzemní působnost závodů 

 

odštěpný závod Pozemní stavby JIH

Pražská tř. 495/58; 370 04 České Budějovice

T: +420 387 002 796

E: ps.jih@swietelsky.cz

oblast:
ETE (sídlo JE Temelín)
Jižní Čechy (sídlo České Budějovice)
Vysočina (sídlo Pelhřimov)

Železobeton (sídlo České Budějovice)

  

odštěpný závod Pozemní stavby STŘED

Sokolovská 192/79; 180 00 Praha 8

T: +420 296 177 711

E: ps.stred@swietelsky.cz

oblast:
Hradec Králové
Praha

Střední Čechy (sídlo Kolín)

  

odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD

Zemská 259; 337 01 Ejpovice

T: +420 377 669 931

E: ps.zapad@swietelsky.cz

oblast:
Plzeň JIh (sídlo Ejpovice)
Plzeň Sever (sídlo Ejpovice)
Sokolov (sídlo Svatava)
Ústí nad Labem 

Železobeton (sídlo Svatava)

  

závod Pozemní stavby PRAHA

Sokolovská 192/79; 180 00  Praha 8

T: +420 296 177 727

E: ps.praha@swietelsky.cz

oblast:
Jih (sídlo Praha)
Sever (sídlo Praha)
  

závod Pozemní stavby MORAVA / JB Stavební, s.r.o.

Pražákova 397; 619 00  Brno

T: +420 515 919 660

E: ps.morava@swietelsky.cz

oblast:
Brno

 

Divize pozemního stavitelství - Všeobecné smluvní podmínky pro subdodavatele

SWIETELSKY stavební s.r.o. staví na pevných základech kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Dokladem vysoké úrovně dodržování uvedených kritérií jsou získané certifikáty pro jednotlivé systémy. Zavedené systémy jsou pro společnost základem dalšího rozvoje v jednotlivých odvětvích a závazkem jak pro zaměstnance, tak pro všechny další účastníky na stavbách.

Certifikát systému managementu kvality

Důvěryhodnost společnosti je založena na kvalitě poskytovaných služeb a nabízených výrobků. Ta je prioritou ve všech fázích provádění jednotlivých činností - od přijetí zakázky až po vlastní předání hotového díla zákazníkovi. Systém jakosti je certifikovaný podle ČSN EN ISO 9001.

Certifikát systému environmentálního managementu

Vzhledem k povaze nabízených výrobků a služeb si je společnost vědoma odpovědnosti za ochranu životního prostředí a využívání všech zdrojů, které má v jednotlivých procesech k dispozici. Hlavní snahou je proto veškerým negativním dopadům staveb na životní prostředí předcházet. Díky tomu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. získala certifikát dle ČSN EN ISO 14001.

Certifikát systému managementu BOZP

Za každou stavbou stojí jednotliví lidé - ať už vlastní zaměstnanci, nebo další účastníci staveb. Proto společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. klade velký důraz také na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Základními pojmy při předcházení úrazům a nehodám na stavbách jsou důslednost a trvalost. Tento přístup byl předpokladem pro získání certifikátu dle OHSAS 18001.

Certifikát systému certifikovaných dodavatelů

Certifikát systému certifikovaných dodavatelů (SCSD) je certifikát, vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Prokazuje se jím základní a profesní způsobilost, včetně ekonomické a technické kvalifikace dodavatele. Certifikát systému certifikovaných dodavatelů se zpravidla používá při účasti ve výběrových řízeních dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, násl. zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

Národní bezpečnostní úřad České republiky

Toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení TAJNÉ

 

Stavební výkony

hospodářský rok stavební výkony (v mil. Kč)
2013/20143 949
2014/20154 697
2015/20165 745
2016/20174 962
2017/20185 455 
2018/20196 673

 

Počet zaměstnanců 

hospodářský rok počet zaměstnanců 
2013/2014952
2014/20151 023
2015/20161 124
2016/20171 129
2017/20181 190
2018/20191 338

 

GDPR

Společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. velmi záleží na ochraně osobních údajů kontaktních osob všech obchodních partnerů a zaměstnanců. Proto zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. je Mgr. Kateřina Burianová, e-mail gdpr@swietelsky.cz

 

Etický kodex

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. má zavedený Etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance a ostatní účastníky na jejích stavbách.

 

Etický kodex (zde)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

T: +420 387 002 711

E: centrala@swietelsky.cz

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

ID datové schránky

SWIETELSKY stavební s.r.o.

amx5p38

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.