SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Historie

Společnost SWIETELSKY  Rail CZ byla založena v roce 2009 v Českých Budějovicích. Na českém železničním trhu se začala aktivně prosazovat  v roce 2015. Společnost reagovala především na poptávku po technologiích spojených s obnovou železničního svršku a spodku, díky čemuž se její obrat za půl roku vyšplhal na 300 miliónů korun. V roce 2017 získala společnost SWIETELSKY Rail první miliardovou zakázku.

Divize železničních staveb koncernu SWIETELSKY, pod kterou SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. spadá, není pouhým realizátorem železničních staveb, ale je zároveň světovým lídrem ve vývoji a provozu vysokovýkonné kolejové mechanizace. Vlastní a používá přes 500 speciálních železničních mechanismů – od dvojcestných bagrů, přes MFS vozy a klasické čističky kolejového lože až po sanační stroj PM 1000 URM. Ten v jednom pojezdu recykluje štěrkové lože a podle možnosti i konstrukční vrstvy železničního spodku, zároveň může pokládat obě úrovně geosyntetik.

Jde o celosvětově největší a nejmodernější flotilu železničních strojů v soukromém vlastnictví. Tato strojní základna koncernu se nachází v rakouském Fischamendu. Díky takovému zázemí se společnost zaměřuje především na takový typ zakázek, kde jí vlastní speciální traťové stroje poskytují konkurenční výhodu. Je schopná nabídnout alternativní technologie výstavby a obnovy železničních tratí.

Organizační struktura

Ve vedení společnosti stojí čtyři jednatelé:

 • Dipl. Ing. Bernhard Brandner
 • Ing. Pavel Pechač
 • Mgr. Viliam Perknovský
 • Philip Sorgo

Sídlo společnosti se nachází v Českých Budějovicích, operativní centrála v Praze.

SWIETELSKY Rail CZ se na základě své územní nebo odborné působnosti dělí na závody.

Mapa ČR - územní působnost závodů

závod Elektro

Nagano Office Park

U Nákladového nádraží 3146/6; 130 00 Praha 3

M: +420 727 912 778

E: rail.centrala@swietelsky.cz

celorepubliková působnost


 

závod Stavby střed

Areál Slatina, a.s.; Tuřanka 115;  627 00 Brno

M: +420 727 912 278

E: rail.centrala@swietelsky.cz

 

závod Stavby východ

Jeremenkova 42;  779 00 Olomouc

M: +420 727 912 778

E: rail.centrala@swietelsky.cz

 

závod Stavby západ

Na Boleslavce 278; 182 00 Praha 8

M: +420 727 912 778

E: rail.centrala@swietelsky.cz

 

závod Stroje a mechanizace

Nagano Office Park

U Nákladového nádraží 3146/6; 130 00 Praha 3

M: +420 727 912 778

E: rail.stroje@swietelsky.cz

celorepubliková působnost

závod Velké projekty 

Nagano Office Park

U Nákladového nádraží 3146/6; 130 00 Praha 3

M: +420 727 912 778

E: rail.centrala@swietelsky.cz

celorepubliková působnost

 

Rozsah činností

 

 

 • podkládka železničního svršku, výstavba kolejí i jejich přestavba
 • zřizování, přestavba a výměna výhybek
 • sanace železničního spodku
 • čištění štěrkového lože
 • údržbové podbíjení kolejnic a výhybek
 • podbíjení nových kolejnic a výhybek
 • údržba kolejí a výhybek
 • broušení kolejnic, výhybek
 • výstavba i přestavba vleček, metra, městských drah, tramvajových tratí
 • systémy pevných jízdních drah
 • inženýrské stavby a zemní práce spojené s kolejemi
 • kabelové žlaby a pokládání kabelů do země
 • svařování kolejí a výhybek
 • zřizování bezstykové koleje termitovým svařováním nebo výměnou dlouhých kolejnicových pasů
 • veškeré slaboproudé rozvody a zařízení
 • rozvody a zařízení NN a VN bez omezení napětí
 • venkovní a vnitřní osvětlení
 • výstavba rádiových sítí
 • dodávky a montáže trafostanice, měníren a rozvoden

Politika společnosti

 • Politika jakosti vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení jakosti je neoddělitelnou součástí řízení firmy, neboť pouze systematické zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb zajistí trvalý rozvoj společnosti.
 • Spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel jakosti naší práce.

 • Chceme být první volba zákazníka, nadchnout své zákazníky kvalitou naší práce a trvale patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám.

 

 • Aktivně hledáme cesty vedoucích ke snižování negativního dopadu našich projektů na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu. Touto cestou chceme získat a udržet si pověst firmy, která je schopna v souladu s environmentálními principy nejen budovat projekty, ale také se chovat jako stavební firma odpovědná vůči životnímu prostředí.
 • Firma SWIETELSKY Rail CZ klade velký důraz na zajišťování bezpečnosti při práci na stavbách a na zavádění nových opatření pro vytváření bezpečných pracovišť bez pracovních úrazů.

 • Při spolupráci s dodavateli a partnery budeme dbát na zlepšování jejich bezpečnosti při práci.

SWIETELSKY Rail CZ  s.r.o. staví na pevných základech kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Dokladem vysoké úrovně dodržování uvedených kritérií jsou získané certifikáty pro jednotlivé systémy. Zavedené systémy jsou pro společnost základem dalšího rozvoje v jednotlivých odvětvích a závazkem jak pro zaměstnance, tak pro všechny další účastníky na stavbách.

Certifikace managementu kvality

Důvěryhodnost společnosti je založena na kvalitě poskytovaných služeb a nabízených výrobků. Ta je prioritou ve všech fázích provádění jednotlivých činností - od přijetí zakázky až po vlastní předání hotového díla zákazníkovi. Systém jakosti je certifikovaný podle ČSN EN ISO 9001.

Certifikát systému environmentálního managementu

Vzhledem k povaze nabízených výrobků a služeb si je společnost vědoma odpovědnosti za ochranu životního prostředí a využívání všech zdrojů, které má v jednotlivých procesech k dispozici. Hlavní snahou je proto veškerým negativním dopadům staveb na životní prostředí předcházet. Díky tomu společnosti SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. získala certifikát dle ČSN EN ISO 14001.

Certifikát systému managementu BOZP

Za každou stavbou stojí jednotliví lidé - ať už vlastní zaměstnanci, nebo další účastníci staveb. Proto společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. klade velký důraz také na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Základními pojmy při předcházení úrazům a nehodám na stavbách jsou důslednost a trvalost. Tento přístup byl předpokladem pro získání certifikátu dle OHSAS 18001.

Licence k provozování drážní dopravy

Osvědčení způsobilosti ke svařování

hospodářksý rok stavební výkony (v mil. Kč)
2015/2016334
2016/2017373 
2017/2018386 
2018/20191 390 

 

Etický kodex

Společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. má zavedený Etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance a ostatní účastníky na jejích stavbách.

Etický kodex (zde)

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

T: +420 727 912 778

E: rail.centrala@swietelsky.cz

IČ: 283 32 202

DIČ: CZ28332202

ID datové schránky

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

zun5p2d

Společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. je zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17888.