Výpravní budova v Sokolově

20.11.2018  

Kompletní rekonstrukce nádražní budovy

Kompletní rekonstrukce nádražní budovy v Sokolově je hotová. Objekt bude nově sloužit jako společný terminál pro cestující železniční i autobusové dopravy.  Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, s. o., stavební práce realizoval náš odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Železobeton. 

Během stavebních prací prošla celá budova revitalizací, změnily se vnitřní dispozice s cílem zajistit zvýšení komfortu pro cestující. V neposlední řadě byly cílem rekonstrukce budovy i budoucí úspory energie. V odbavovací hale jsou nově přepážky pro prodej jízdních dokladů dopravců vlakové i autobusové dopravy.

„Rekonstrukce sokolovské nádražní budovy byla dlouhodobě jednou z hlavních priorit města Sokolova i Karlovarského kraje. Velmi vítám, že se podařilo s městem domluvit na spolupráci a že naše budova bude sloužit cestujícím z vlaku i autobusu. Podobné multifunkční terminály mají velký význam pro konkurenceschopnost veřejné dopravy,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

V rámci rekonstrukce došlo ke změně dispozice veřejných WC včetně zajištění bezbariérových, připravené jsou nové prostory pro doplňkové služby cestujícím. Plně bezbariérový je také přístup do veřejně přístupných prostor železniční stanice. Nově je budova zateplená, má nová okna a rovněž je zateplený strop nad druhým nadzemním podlažím. Zároveň došlo k výměně střešní krytiny s částečnou repasí krovu a střešního bednění.