top stavební společnost 2017

05.06.2018  

Získali jsme  3. místo

Anketu již pošesté vyhlašovala společnost CEEC Research s cílem ocenit nejlepší stavební společnosti za realizaci kvalitních staveb, a propagovat tak rozvoj a další směřování českého stavebnictví. Stavební firmy se do soutěže samy nepřihlašují, nominováno je automaticky 25 největších dodavatelů stavebních prací pro veřejný sektor v daném roce, a to podle množství realizovaných veřejných zakázek. Porota, složená z více než 300 veřejných zadavatelů, hodnotila nominované stavební firmy známkami 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší) na základě tří kritérií:

- kvalita stavby
- dodržení dohodnutých termínů výstavby 
- dodržení dohodnuté ceny

„Rád bych poděkoval všem svým kolegům, na zisku tohoto krásného umístění se podílel každý z nich svou kvalitní a profesionální prací“, řekl jednatel SWIETELSKY stavební Ing. František Fryš, který diplom za společnost přebíral.