I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

02.08.2017  

Včera byla slavnostně otevřena přeložka silnice I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

Původní silnice číslo I/34 vedla přímo obcemi Ústrašín, Ondřejov a Myslotín. Její konstrukce i původní trasa naprosto neodpovídá současným dopravním potřebám, a to směrově, výškově i šířkou stávající vozovky. Cílem výstavby proto bylo podstatné zlepšení jak komfortu, tak i bezpečnosti dopravy a také zlepšení životních podmínek obyvatel všech tří obcí, ve kterých se po dokončení přeložky snížila hladina hluku a exhalací ze silniční dopravy. Zároveň nová trasa přeložky silnice I/34 zkrátila průjezdnou trasu územím a zvýšila plynulost dopravy.

Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava. Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výstavbu v dubnu 2015 zahájilo Sdružení Božejov – Swietelsky + Strabag + Colas, vedoucím sdružení byla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zdroj: ŘSD ČR
Zdroj: ŘSD ČR