Viacúčelová športová hala (hádzaná) SR

03.10.2019

Divízia generálneho dodávateľa stavieb začala s realizáciou výstavby Viacúčelovej športovej haly, ktorá sa nachádza v Bratislave na Junáckej ulici.

 

Objekt viacúčelovej športovej haly, ako je už v samotnom názve uvedené, je určený pre potreby viacerých druhov športov a je tvorený dvoma nadzemnými podlažiami. Technické riešenie povrchu hracej plochy spĺňa požiadavky viacerých športových federácií.   Prístup do objektu je riešený vstupom pre chodcov a vjazdom na priľahlé parkovisko. Na prízemí objektu sa nachádza vstupná hala s recepciou so zázemím a priestor hracej plochy s hľadiskom.  Na druhom nadzemnom podlaží bude klubovňa  a vstup na pevnú tribúnu pre divákov.

 Projekt je realizovaný v súlade so Zmluvnými podmienkami pre technologické zariadenia a projektovanie – realizáciu, tzv. „žltý FIDIC“. Veríme, že realizácia tohto projektu prispeje k revitalizácii a spríjemneniu tohto priestoru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.