Modernizácia električkovej trate „Dúbravsko-Karloveská radiála“

24.09.2019

V dnešnej hektickej dobe, kedy kancelárske, ale aj bytové domy v centre mesta rastú ako huby po daždi, je veľmi potrebné myslieť aj na projekty, týkajúce sa zabezpečenia infraštruktúry k týmto objektom. Hneď, ako sa v Bratislave skončili MS 2019 v ľadovom hokeji, teda v júni 2019, došlo k zahájeniu dlho plánovaných prác na rekonštrukcii električkovej trate v Bratislave, konkrétne Dúbravsko-Karloveskej radiály.

Ešte v roku 2018 sme sa ako člen združenia stali úspešným uchádzačom o zákazku  „Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála“, ktorej investorom je Hlavné mesto SR, Bratislava. Táto modernizácia, tak ako je znázornené na mape, prebieha v trase od tunela pod hradným kopcom až po už zrekonštruovanú časť trate v Dúbravke, teda po križovatku ciest Bagarova a M. Schneidera-Trnavského, čo predstavuje úsek o dĺžke 6 767m.

Zákazka v objeme 54 mil. EUR je realizovaná v spolupráci s ostatnými členmi združenia, ktorými sú TSS GRADE, Metrostav a ELZA – Elektromontážny závod Bratislava.

Zahájenie našich prác prebehlo 15.6.2019 a predpokladaná celková doba realizácie je 15 mesiacov, čo znamená, že cestujúci využívajúci túto trasu by si mohli „novú električku“ naplno užiť v septembri 2020.

Čo sa týka fyzickej stránky tejto realizácie, musíme byť pripravený na:

  • výmena električkového zvršku a spodku s odvodnením (18 výhybiek),
  • modernizácia 13 zastávok (26 nástupíšť),
  • 17 priecestí,
  • 18 priechodov pre peších,
  • úprava 2 podchodov,
  • modernizácia trakčného vedenia a meniarní,
  • modernizácia osvetlenia,
  • úprava cestných komunikácií a inžinierskych sietí.

Na tomto rozsahu diela, my, Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. spolu s TSS GRADE, a.s. participujeme prácami na električkovom zvršku. Na predmetnej trase sa nachádzajú dva druhy „zvršku“, a to „pevná jazdná dráha“ a „otvorené koľajové lôžko“. Momentálne prebiehajú práce na etape č. 4 (pevná jazdná dráha), ktorá má byť podľa harmonogramu ukončená 8.10.2019 a na etape č. 2 (otvorené koľajové lôžko), ktorá má ukončenie naplánované na 21.10.2019. Rozchod koľaje, tak ako v celej električkovej sieti mesta Bratislava, je 1 000mm.

Táto stavba je špecifická najmä svojou lokalitou, keďže sa jedná o výkon prác v husto osídlenej oblasti sídlisk Karlova Ves a Dúbravka. Zložitou je najmä logistika stavby. Konštrukcia pevnej jazdnej dráhy je výnimočná z dôvodu použitia technológie W-tram. Pri použití tohto systému sa koľaj po fixácii do finálnej geometrickej polohy podbetónuje, čo kladie veľké nároky na prácnosť a presnosť vykonávaných prác.

Mestská koľajová doprava je dôležitou súčasťou mestskej hromadnej dopravy jednak z pohľadu kapacity prepravy, ale najmä z dôvodu, že električky jazdia po koľajniciach a nie po už aj tak preplnených cestách. Nejedná sa síce o výstavbu novej trate, no touto modernizáciou určite dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pre cestujúcich na tejto trase.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.       Divízia železničných stavieb