PRIEBEH VÝSTAVBY PÄTNÉHO TUNELA CEZ BRENNERSKÝ PRIESMYK

22.11.2015

Práce na pätnom tuneli cez Brennerský priesmyk bežia na plné obrátky.

Príjazdový tunel Wolf
Štyri kilometre dlhý príjazdový tunel Wolf, ktorý sa bude raziť niekoľko kilometrov južne od obce Steinach pomocou trhacích prác podľa novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM), je jadrom úseku stavby „Wolf 2“.
Spoločnosť Swietelsky vybuduje nielen príjazdový tunel, ale súčasne aj viaceré regulačné objekty pre skládku v oblasti Padastertal. Skládka sa nachádza v bočnom údolí severne od príjazdového tunela a je priamo prístupná prostredníctvom podzemnej štôlne na odvádzanie sutiny v záujme minimalizácie hluku a prašnosti. Raziace práce začali v novembri 2013, pričom celý úsek bude dokončený do konca roka 2017.

Tento stavebný úsek zahŕňa nasledovné čiastočne dokončené práce:

  • Regulačné objekty pre skládku v oblasti Padastertal
  • Príjazdový tunel
  • Kaverny v príjazdovom tuneli
  • Obtoková štôlňa pre potok Padasterbach (otvorený aj zatvorený spôsob výstavby)
  • Štôlňa na odvádzanie sutiny
  • Hrádza proti naplaveninám v oblasti Padastertal
  • Vtokový objekt pre potok Padasterbach
  • Vnútorný plášť Padasterského tunela
  • Vnútorný plášť Saxnerského tunela
Míľniky
Názov projektuBrenner Basistunnel Wolf 1+2
ObjednávateľBrenner Basistunnel Gesellschaft BBT, Grabenweg 3, 6020 Innsbruck, Rakúsko
Zhotoviteľ

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Swietelsky Tunnelbau GmbH & Co KG

Začiatok výstavbynovember 2013
Ukončenie výstavbykoniec roka 2017
ÚPRAVŇA PRE RAZENIE TUNELA
ODBOČKOVÁ KAVERNA PRÍSTUPOVEJ ŠTÔLNE WOLF
OBTOKOVÁ ŠTÔLŇA V OBLASTI PADASTERTAL – BETONÁŽ KLENBOVÉHO BLOKU