PRVÁ TERASA V ČASTI WIENTAL

23.11.2015

Spoločnosť Swietelsky vybudovala prvú terasu v časti Wiental.

O projekte

Prvá terasa v časti Wiental, čo je oddychová zóna nachádzajúca sa nad trasou metra U4, má rozlohu približne 1 000 m² a je atraktívnym miestom na oddych nielen vďaka mnohým sedacím ostrovčekom.

Spoločnosť Swietelsky prijala zákazku na výstavbu tejto architektonicky členenej a bezbariérovej terasy nad trasou metra a riekou Wien, ktorá slúži ako oddychová zóna pre chodcov a miesto stretnutí na kultúrne účely. S projektom boli spojené aj práce na bezbariérovom moste pre chodcov nad trasou metra a riekou Wien, ktorý slúži ako prístup k terase a spojenie medzi mestskými časťami Mariahilf (6. mestská časť) a Margareten (5. mestská časť) v blízkosti stanice metra U4 Pilgramgasse.

Všeobecné rámcové podmienky

Jednou z výziev pre tím spoločnosti Swietelsky boli predovšetkým práce v povodňovej oblasti rieky Wien a v prevádzkovom a ochrannom pásme metra U4 so zohľadnením všetkých verejných inžinierskych sietí.

Výstavba terasy v časti Wiental bola úspešne dokončená v auguste 2015.

 

Míľniky
Názov projektuErrichtung der Wientalterrasse und einer Fußgängerbrücke
Objednávateľ Mesto Viedeň, oddelenie magistrátu 29, mostné a pozemné stavby
Zhotoviteľ Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Začiatokfebruár 2015
Dokončenie august 2015
TERASA V ČASTI WIENTAL V NOCI
TERASA V ČASTI WIENTAL NA ZAČIATKU STAVEBNÝCH PRÁC
TERASA V ČASTI WIENTAL POČAS STAVEBNÝCH PRÁC
TERASA V ČASTI WIENTAL PO DOKONČENÍ STAVEBNÝCH PRÁC