Obnova Kolonádového mosta v Piešťanoch

22.07.2019

Jedna z najvýraznejších dominánt kúpeľného mesta Piešťany prechádza dlho očakávanou opravou. Kolonádový most čaká počas najbližších 15 mesiacov rozsiahla obnova, ktorú realizuje Swietelsky-Slovakia, Divízia dopravných a inžinierskych stavieb, oblasť Juh.   

Kolonádový most, alebo tiež Sklený most, je architektonický unikát, patrí k najdlhším krytým mostom na Slovensku a je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrny pamiatok SR. Spája mestské centrum Piešťan s Kúpeľným ostrovom a slúži návštevníkom a obyvateľom ako miesto prechádzok s výhľadom na rieku Váh a priľahlé časti Piešťan.

Mesto Piešťany na opravu mosta získalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR a  z rozpočtu vyčlenilo aj vlastné zdroje. Stavba sa realizuje v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave.

Počas celej opravy bude most pre obyvateľov a návštevníkov mesta priechodný.