KRAJINSKÁ KLINIKA MISTELBACH-GÄNSERNDORF

26.10.2016

Prvé práce na novostavbe krajinskej kliniky Mistelbach-Gänserndorf boli úspešne ukončené.

O projekte

V rámci troch stavebných etáp sa bez prerušenia prevádzky zhotoví objekt krajinskej kliniky zodpovedajúci súčasným požiadavkám. Cieľom tohto zámeru je optimalizácia funkcií, komunikácií a plôch so zohľadnením najnovších poznatkov z oblasti organizácie prevádzky.

 

Prvá stavebná etapa úspešne ukončená

Prvá stavebná etapa začala v roku 2011. Táto etapa zahŕňala pod súhrnným názvom „Príprava staveniska“ demoláciu mnohých existujúcich budov nielen v areáli nemocnice, ale aj mimo neho, výstavbu parkoviska s 344 parkovacími miestami a rozsiahle prekládky rozvodov médií. V januári 2012 bola v susedstve existujúcich objektov na celkovo ôsmich podlažiach postavená novostavba „Objekt A“ s hrubou zastavanou podlažnou plochou cca 30 000 m², pričom v porovnaní so zmluvou bola investorovi odovzdaná približne o päť mesiacov skôr, a to v októbri 2014.

 

Prebiehajúca realizácia 2. a 3. stavebnej etapy

Realizácia druhej a tretej stavebnej etapy prebieha paralelne od novembra 2014 a bude pokračovať predbežne do októbra 2018.

Druhá stavebná etapa zahŕňa opravné opatrenia v rámci existujúcich budov z funkčného hľadiska, ktoré siahajú od rekonštrukčných prác menšieho rozsahu, ako je napríklad zriadenie hygienických zariadení v nemocničných izbách, po rozsiahlu rekonštrukciu s kompletným odstránením jadra a zásahmi do nosnej konštrukcie objektov.

Tretia stavebná etapa zahŕňa realizáciu technických opatrení vzťahujúcich sa na opravy a energetickú nenáročnosť. V tejto etape prebehne modernizácia všetkých okenných, fasádnych a strešných plôch a v značnom rozsahu aj technického vybavenia budovy.

 

Veľkorysé parkovacie plochy a oddychové zóny

V rámci tohto projektu sa od základov prepracuje aj prístup pre pacientov a návštevníkov. V tejto súvislosti sa vybudujú a zrekonštruujú príjazdové komunikácie a veľkorysé parkovacie plochy, ale takisto oddychové zóny na celkovej ploche cca 20 000 m².

 

Míľniky
Názov projektuDostavba a prestavba krajinskej kliniky v oblasti Weinviertel Mistelbach-Gänserndorf
ObjednávateľVAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG
ZhotoviteľSwietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Začiatok výstavby 1. stavebnej etapymarec 2011
Ukončenie výstavby 1. stavebnej etapyoktóber 2014
Začiatok výstavby 2. a 3. stavebnej etapy november 2014
Ukončenie výstavby 2. a 3. stavebnej etapypredbežne október 2018
KRAJINSKÁ KLINIKA MISTELBACH-GÄNSERNDORF
PRÍPRAVA STAVENISKA
PRÁCE TÝKAJÚCE SA DOSTAVBY A PRESTAVBY
HELIPORT
PO DOSTAVBE A PRESTAVBE
VSTUPNÁ ZÓNA OBJEKTU A