Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. bola prijatá za riadneho člena BIM asociácie Slovensko

22.08.2017

Občianske združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby (tzv. BIM – Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu budovy.

Hlavná náplň občianskeho združenia je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia tejto technológie v Slovenskej republike. Viac sa o aktivitách BIMaS dozviete na webovej stránke www.bimas.sk[bimas.sk]