Železničné stavby

FIRMA SWIETELSKY PRINÁŠA MOBILITU NA KOĽAJNICIACH

Všetko jazdí po koľajniciach: 70 rokov nepretržitých skúseností vo výstavbe koľajníc robí z firmy SWIETELSKY jednu z popredných európskych spoločnosti železničného staviteľstva.  S našimi modernými strojmi a s vynikajúcim odborným personálom aktívne pracujeme po celom svete.

NAŠE SILNÉ STRÁNKY V ŽELEZNIČNOM STAVITEĽSTVE

 • najmodernejší  strojový park s viac ako 200 strojmi pre stavbu i údržbu koľají.
 • odborný personál a výkonné stroje s najmodernejším riadením zaručujú vysokú účinnosť, rýchlosť a presnosť
 • oprava a údržba strojov pre stavbu koľají podľa požiadaviek železničných úradov, zákazková výroba a úpravy sa realizujú v našom modernom strojovo- technickom stredisku

OBLASTI ČINNOSTÍ

 • pokládka a sanácia výhybiek
 • novostavba a sanácia koľají
 • podbíjanie koľají a výhybiek v rámci údržby
 • sanácia železničného spodku
 • údržba koľají a výhybiek
 • koľajové vlečky
 • projektovanie železničného zvršku
 • metro a mestské dráhy
 • električkové  trate
 • systém pevnej jazdnej dráhy
 • zvuková izolácia a ochrana proti vibráciám
 • podzemné stavby a zemné práce spojené s koľajami
 • káblové žľaby a podzemné stavby pre káble
 • logistika servisu
 • komplexné logistické výkony a služby
 • brúsenie nových koľajníc 
 • brúsenie a údržba koľajníc
 • stykové zváranie elektrickým oblúkom

VÝKONY A SLUŽBY REALIZOVANÉ ZA ROK

 • viac ako 120 km sanácie železničného spodku
 • 160 km pokládky a sanácie koľají
 • Podbíjanie viac ako  1000 ks výhybiek a 1100 km koľají
 • 270 ks nových a rekonštruovaných výhybiek

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO ŽELEZNIČNÉ STAVITEĽSTVO


Katalóg železničných strojov

Video - železničné staviteľstvo

Stavba a sanácia koľají

STAVBA KOĽAJÍ

Potreba hromadného presunu narastajúcej dopravnej  premávky z ciest na koľaje vyžaduje výstavbu hlavných európskych trás. Firma SWIETELSKY je k tomu so svojim rozsiahlym a najmodernejším strojovým parkom najlepšie vybavená. Za jednu pracovnú  zmenu dokážeme  zhotoviť až 2000m trate.

SANÁCIA KOĽAJÍ

V popredí je nielen stavba koľají : stále sa zvyšujúce požiadavky na koľajisko, napr. vyššie zaťaženie  na nápravu a vyššia rýchlosť, ale i opotrebovanie koľajníc podmieňujú potrebu ich sanácie. To neplatí len pre hlavné trasy, ale aj pre vedľajšie i súkromné trate.

Sanácia železničného spodku

Železničný spodok a podložie sú bezpodmienečne nutnými predpokladmi pre stabilitu a trvanlivosť koľajiska. Patrí sem odolnosť proti mrazu a dostatočná nosnosť. Doprava a starnutie majú časom za následok plastické deformácie podložia a následné úžľabiny v štrkovom lôžku.

Len výmenou železničného spodku sa dá zaručiť trvalá stabilita polohy celého zvršku.  Systémy sanácie železničného spodku koľajiska aplikované firmou SWIETELSKY poskytujú našim zákazníkom nasledujúce  výhody:

 

 • veľká úspora materiálu vďaka recyklácii štrku
 • žiadna cestná preprava materiálu
 • vysoké výkony
 • vyššia disponibilita použiteľnosti trás vďaka kratším prestávkam pri výluke

Stavba električkových tratí

Na základe neustále rastúcej dopravnej premávke vo veľkých mestách sa stáva stavba električkových tratí stále dôležitejšou. S firmou SWIETELSKY získate ideálneho partnera pre všetky profily koľajníc, napr. pre žľabové aj Vignolové koľajnice.

Stavba podzemnej dráhy

Možnosť vytyčovania nových trás vo vnútromestskom priestore je veľmi ohraničená.  Nové výkonné dopravné komunikácie sa budujú prevažne v podzemí. Firma SWIETELSKY je so svojim rozsiahlym know-how schopná zhotoviť nielen tunel, ale aj potrebné koľajové teleso pre špeciálne potreby dopravnej premávky metra.

Pevná jazdná dráha

Ako alternatívu ku štrkovému koľajisku , napr. pre vysokorýchlostné trasy, metro a električky, ponúka firma SWIETELSKY rôzne systémy pevnej jazdnej dráhy.

Najpodstatnejším rozdielom je náhrada štrkového lôžka iným materiálom, ako je betón alebo asfalt, ktoré majú stabilnú polohu.

Špeciálne zariadenia

Firma SWIETELSKY ponúka všetkým správcom železníc na základe bohatého výberu špeciálnych zariadení vždy hospodárne riešenia pre rôzne rozchody koľají.

Skúsenosť a kreativita vedú k mnohým,  sčasti patentovaným vlastným konštrukciám. Špecialisti sa starajú v našom strojovo-technickom stredisku o vlastné zariadenia, stroje a hnacie vozidlá. Táto činnosť zahŕňa:

 • údržbu podľa požiadaviek železníc 
 • vlastný vývoj a následné patentovanie
 • vlastnú výrobu a prestavbu strojov pre pokládku koľají.

Stroj na sanáciu železničného spodku - AM 800-R

Skrutkovací expres-nákladné vozidlo

Čistička koľajového lôžka - RM 80-92

Stroj na sanáciu železničného zvršku - SUZ 500

Stroj na sanáciu železničného spodku - PM200-1

Stroj na sanáciu železničného spodku - PM 200-2R

Železničný žeriav na koľajnice, výhybky a práce na mostoch  - KRC 1200

Stroj na sanáciu železničného zrvšku - SUZ 350

Portálový žeriav - PK 1-20 ES

Stroj na sanáciu železničného spodku - PM 200-2R

Multitasker - PM 1000

Čistička koľajového lôžka - VM 150 Jumbo

MFS

Stroj na sanáciu železničného zrvšku - SMD 80

Železničný žeriav pre koľaje, výhybky a práce na mostoch - Kirow KRC GS 100.06 T

Podbíjačka - 09-4x "Podbíjací express"

Stroj na sanáciu železničného zrvšku  - SUZ s recykláciou štrku - RU 800-S

Železničný žeriav pre koľaje, výhybky a práce na mostoch

Podbíjačka koľajová a výhybková - Unimat 09-32/4S Dynamic

Spoločnosť železničnej dopravy

Už v roku 2005 založila firma Swietelsky spoločnosť RTS Rail Transport Service

Vďaka tomu je firma Swietelsky schopná optimalizovať prepravu strojov na miesto stavby ako aj jej stále častejšie vznikajúce logistické potreby. Na základe týchto skutočností môže ponúkať svojim zákazníkom finančne výhodné riešenia.

Viac informácií získate na webovej stránke RTS Rail Transport Service GmbH.