Výstavba v horách

STAVIAME OD ZÁKLADOV

Každá preprava materiálu je veľmi náročná na organizáciu. Vietor, počasie a terén vyžadujú od ľudí i strojov, aby zo seba vydali to najlepšie. Logistika je nesmierne dôležitá. Len odborníci so špeciálnym tréningom a s príslušným vybavením môžu splniť túto požiadavku.


POSKYTUJEME NASLEDUJÚCE VÝKONY A SLUŽBY:

 • Pozemné staviteľstvo
 • Horské chaty
 • Zabezpečenia proti lavínam
 • Zariadenia na odstrel lavín
 • Galérie proti lavínam
 • Zabezpečenie svahov
 • Lanovky, výťahy a vleky
 • Zasnežovacie systémy
 • Stavba potrubí a vedení
 • Energie
 • Odstrelové práce

Firma HTB Baugesellschaft m.b.H. (skratka HTB), dcérska spoločnosť firmy Swietelsky, aktívne pôsobí v celej oblasti výkonov a služieb zameraných na stavby v horskom teréne, rovnako aj v špeciálnom inžinierskom staviteľstve.

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO STAVBY V HORSKOM TERÉNE


Pozemné staviteľstvo

Pozemné staviteľstvo vyžaduje vo svojej rozmanitosti dobre vzdelaných a vyškolených pracovníkov. Nezáleží na tom či sa jedná o práce na stavebnom fonde (prestavby, sanácie, prístavby atď.), novostavby, práce menšieho rozsahu či veľké projekty pozemných stavieb – po vzájomnej dohode s investorom preberieme a ochotne zrealizujeme každú úlohu.

Projekt Wildspitzbahn

Horské chaty

STAVBY V HORSKOM TERÉNE

Pozemné staviteľstvo vo svojej extrémnej podobe: výzva podmienená exponovanými polohami, počasím i logistikou dopravy. Náš skúsený tím dokáže splniť aj tieto požiadavky.

Zabezpečenia proti lavínam

Zabezpečenia proti lavínam sú nutné kvôli klimatickým zmenám aj rozmarom počasia. Len špeciálne vyškolený odborný personál môže zvládnuť tieto úlohy aj v tom najťažšom vysokohorskom teréne.

 

 

ZABEZPEČENIA PROTI LAVÍNAM

Zariadenia na odstrel lavín

Zariadenia na odstrel lavín slúžia k preventívnemu odstrelu lavín pomocou tlakových vĺn. Sme pre Vás skúseným partnerom, či sa jedná o odstrel lavín výbušným plynom alebo o iné systémy.

ZARIADENIA NA ODSTREL LAVÍN - GAZEX

Galérie proti lavínam

V alpskom priestore hrá bezpečnosť a spoľahlivosť dopravných ciest veľkú úlohu. Špeciálne stavebné metódy kladú najvyššie požiadavky na debnenie, zariadenia a na skúsený personál.

GALÉRIE PROTI LAVÍNAM

Zabezpečenie svahov

Naši angažovaní zamestnanci zhotovujú a vyvíjajú všetky druhy zabezpečovacích systémov svahov.

Metóda pomocou vzadu ukotveného dreveného oporného múru k zabezpečeniu svahov, ktorú sme vyvinuli a patentovali, bola doteraz úspešne využitá pri najnáročnejších opatreniach stabilizácie svahov a pri náročných priečnych kríženiach svahov v strmom teréne.

UKOTVENIE A ZAISŤOVANIE SKÁL

UKOTVENIE A ZAISŤOVANIE SKÁL

STAVEBNÉ JAMY A ZABEZPEČENIE SVAHOV

ZAISŤOVANIE SKÁL

ZAISŤOVANIE SKÁL

Lanovky, výťahy, vleky a zasnežovacie zariadenia

HORSKÁ STANICA

Lanovky, výťahy a vleky sú dôležitým ekonomickým prvkom v oblasti medzinárodného cestovného ruchu.

HORSKÁ STANICA LANOVKY

Sme skúsenými partnermi pre mnohých prevádzkovateľov lanoviek. Dokážeme naplánovať logistiku a zvládnuť aj náročné úlohy vo vysokých nadmorských výškach, ťažký terén i nepriaznivé poveternostné podmienky.

ZARIADENIA PRE LANOVKY, ZJAZDOVKY A ZASNEŽOVACIE SYSTÉMY

Istota snehu je v mnohých lyžiarskych oblastiach problematickou tematikou. Či sa jedná o retenčné nádrže, snehové potrubie, prečerpávacie stanice, staneme sa vašim kompetentným partnerom vo všetkých týchto oblastiach.

VISUTÝ MOST

Stavba potrubí a vedení

Čistá voda je nenahraditeľná. Zariadenia pre rozvod vody a k odstraňovaniu odpadových vôd predstavujú veľkú výzvu pri týchto komplikovaných pomeroch a vlastnostiach terénu, ktorú môže zvládnuť len skúsený tím.

 

 

STAVBA POTRUBÍ A VEDENÍ

Energie

ZARIADENIA A ZÁSOBOVANIE VODOU

Stavba vodných elektrární je jasným cieľom verejných obstarávateľov ale aj súkromných investorov. Stavby zariadení zachytávajúce vodu, tlakových potrubí, spádových štôlní, tlakových štôlní a elektrární realizované našim odborným personálom, patria k nášmu spektru výkonov a služieb.

 

 

ODSTRELOVÉ PRÁCE

Odstrel je hospodárny spôsob k uvoľneniu pevných hornín. Výkonné vŕtacie zariadenia a špeciálne vyškolený personál zaručujú odbornú realizáciu odstrelov skál, budovania obtokových korýt v skalách, stavby tunelov či podzemných priestorov.