Mostné stavby

VYTVÁRAME SPOJENIE

Spôsobilá sieť cestných komunikácií vyžaduje stále častejšie riešenia pomocou mostov a nezáleží na tom, či ide o železničné alebo cestné trasy. Údržba a opravy nosných konštrukcií mostov je nadmieru dôležitá. Firma SWIETELSKY má viac ako 30-ročné skúsenosti  s novou výstavbou, ale aj so sanáciou mostov všetkých rozmerov.

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO STAVBY MOSTOV


Novostavba mostov

Stavba spojovacích mostov je pre nás v každom ohľade veľmi dôležitou problematikou. Mosty umožňujú všetkým užívateľom ľahko dosiahnuť protiľahlý breh či svah a kríženie iných cestných komunikácií bez prekážok a bezpečne

Nové mosty cez vodu, priekopy alebo cestné komunikácie staviame v najrôznejších podobách a rôznymi metódami. K dispozícii máme odborných pracovníkov aj zariadenia vhodné k tomuto účelu.

Opravy mostov

Neustále sa zhusťujúca cestná premávka a s ním spojené zaťaženia a nosné konštrukcie mostov v súlade s normami EU vyžadujú stále viac opatrení pri opravách a rozširovaní mostov. Naše pobočky a dcérske firmy pre stavby mostov  majú k dispozícii vyškolený personál a v tejto oblasti pracujú celoročne.

Zasúvanie mostov

Systém zasúvania, pri ktorom sa most zhotovuje bezprostredne vedľa miesta určenia a s výnimkou krátkych prestávok počas neobmedzenej cestnej premávky sa zasúva do správnej polohy, umožňuje takmer úplné zachovanie dopravy bez obmedzenia.

Túto metódu používanú prevažne pri stavbe železníc a diaľnic realizujú naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami.

Zdvíhanie mostov

Príliš nízke prejazdné výšky alebo výmena oporného uloženia mostov vyžadujú nadvihnutia celých nosných konštrukcií mostov až do 3000 kN na jeden bod zdvíhania v rozsahu niekoľko málo milimetrov až jedného metra, prípadne i viac.

Máme za sebou už mnoho úspešne zrealizovaných zákaziek.

Oblúkové mosty, mosty z predpätého betónu a kombinované mosty

oBLÚKOVÉ MOSTY

Zhotovenie oblúkového mosta je vždy špeciálnou výzvou, pretože nosný oblúk sa pri výstavbe tiahne väčšinou cez hlboké neprístupné priekopy. Disponujeme riadiacim a operatívnym personálom s mnohoročnou praxou, ktorý si s každou výzvou poradí.

MOSTY Z PREDPÄTÉHO BETÓNU

Osvedčenými mostmi sú mosty z predpätého betónu s napínacími káblami z vysoko kvalitnej ocele, tiahnuce sa väčšinou medzi niekoľkými opornými bodmi a v dlhšom rozpätí. Pri takýchto mostoch sa po vytvrdnutí betónovej konštrukcie najprv aplikuje napnutie pomocou káblov, ktoré pôsobí proti neskoršiemu zaťaženiu vlastnou hmotnosťou a dopravnou prevádzkou a tým umožňuje subtílne nosné konštrukcie.

SPRIAHNUTÉ MOSTY

Nosné konštrukcie spriahnutých mostov sú tvorené nosnou konštrukciou z ocele a betónovou doskou vozovky. Spoločné použitie týchto stavebných materiálov umožňuje ľahšie konštrukcie aj rýchlejšie zhotovenie stavebného objektu.

Špeciálne postupy

Pri kratších mostoch sú použité postupy rozmanitejšie. Príkladom je nosná konštrukcia z valcovaných nosníkov zaliatych v betóne. V železničnom staviteľstve, priamo prejazdná doska vozovky bez pevného spojenia, z betónu s vysokými výkonovými parametrami, na oceľovej konštrukcii, priamo prejazdné oceľové mosty v železničnom staviteľstve, či mosty zhotovované z prefabrikátov. Všetky uvedené a ešte ďalšie postupy sme už realizovali.