Cesty/
Námestia/Plochy

Váš ideálny partner na cestách

Skúsenosti zhromažďované po desaťročia v Rakúsku a Nemecku sú základom toho, že firma SWIETELSKY dnes patrí k popredným budovateľom ciest v strednej a východnej Európe, najmä v Maďarsku a v Českej republike. Hustá sieť zariadení na miešanie asfaltu a zásobovanie surovinami sú predpokladom pre účinný a finančne výhodný proces výstavby. Žiadna úloha pre nás nie je príliš malá a žiadna nie je ani príliš veľká alebo zložitá.

Firma SWIETELSKY patrí k popredným stavebným podnikom pracujúcim s asfaltom a má za sebou „tisíce kilometrov skúseností“ pri výstavbe objektov ako sú:

 • cesty
 • diaľnice
 • letiská
 • výstavba lesných ciest a ciest pre rôznu prepravu
 • vonkajšie zariadenia – realizácie parkov
 • realizácia miestnych námestí a plôch
 • podlahy v halách
 • plochy v halách a skladovacie plochy
 • okrem toho tiež napr. dráhy pre curling

Firma SWIETELSKY môže prevziať stavebný zámer akejkoľvek veľkosti vďaka:

 • skúseným odborným pracovníkom
 • modernému a výkonnému strojovému parku

Technické zabezpečenie kvality skúšobňou a orgánom dozoru zaručuje vysokokvalitné povrchové vrstvy.

Umelecké stvárnenie námestí a peších zón dláždenými plochami je v programe firmy SWIETELSKY tradíciou.

 

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO ULICE A CESTY /NÁMESTIA / PLOCHY


Cesty

Cesty spojujú ľudí, štáty, krajiny, mestá a hospodárske centrá. Dobré spojenia sú základom našej spoločnosti. Stavba ciest je už viac ako 70 rokov úplne na vrchole spektra výkonov a služieb firmy SWIETELSKY. Zasadili sme sa o vývoj v tejto oblasti – od stavby ciest až po ich údržbu, ktorá je stále dôležitejšia. Naši odborníci majú know-how, materiál aj zariadenia pre akúkoľvek úlohu.

Diaľnice

V Európskej únii sú dôležitou prioritou dopravné stavby (diaľnice, rýchlostné cesty a ich privádzače) ktoré sú nevyhnutné pre potrebnú infraštruktúru.

Firma SWIETELSKY je vďaka vlastným zdrojom a kompetentným spolupracovníkom, zariadeniam a technikám, zákazníkom k dispozícii ako partner (partnerstvo so súkromným aj verejným sektorom), aj ako firma pre realizáciu výstavby.

Výstavba lesných ciest

Údržba realizovaná výmenou vrstvy na ochranu proti zamŕzaniu vody alebo hĺbkové frézovanie s pridávaním príslušných druhov plniva a kameniva a nanesením nového povrchu vozovky patrí taktiež k našim úlohám.

Realizácia parkov, námestí a plôch

Od parkov na malých plochách, vytvorených s primeranou odbornou starostlivosťou, cez záhradnícke realizácie exteriérov historických budov, stvárnenie domácich a medzinárodných záhradníckych výstav až po nové parky, to je spektrum činností v tejto obchodnej oblasti.

Práce pre infraštruktúru sú potrebné všade, napr.:

 

 • privádzacie, zásobovacie a odvádzacie potrubie a vedenie
 • okružné cesty s dláždením z prírodného kameňa, s farebným špeciálnym asfaltom a spevnenou povrchovou plochou
 • realizácie plôch pre zariadenia pre voľný čas, pobytové zóny, gastronómii, atď.
 • prípravné práce pre záhradníkov a floristov

Našim pracovníkom sa pomocou ich bohatých skúseností darí vnášať nové dizajnové trendy do peších zón v mestách a na dedinách.

Vďaka dláždeniu získavajú námestia a ďalšie plochy reprezentatívny vzhľad nielen v historických jadrách miest.

Špeciálne obklady a podlahy

Podlaha musí vyhovovať mnohým nárokom – v závislosti na oblasti použitia musí byť bezprašná, antistatická, trvanlivá, musí byť odolná voči kyselinám, ľahko udržiavateľná, znášať vysoké zaťaženie, nesmie byť chúlostivá voči vode, klzká, musí byť odolná voči opotrebeniu, ale musí byť zároveň i príjemná a útulná;  prípadne musí spĺňať viac z týchto požiadaviek súčasne, a naviac musí odolať tlaku a napätiu. Nezáleží na tom aké požiadavky na podlahu kladiete, profesionálni pracovníci z firmy SWIETELSKY majú odborné znalosti, aby vám poradili. Sú dokonalí v technických záležitostiach a spoľahliví pri samotnej realizácii.

 

LIATY ASFALT

Ideálny pre poter, vrchnú kryciu vrstvu, aj ako ochrannú vrstvu. Rýchle uloženie, krátka doba tvrdnutia a tenká vrstva sú jeho výhody a je vhodný pre:

 • priemyselné stavby
 • stavby obytných budov
 • skladovacie a výrobné haly
 • garáže
 • odvodňovacie korytá
 • dielne
 • chodníky
 • šikmé rampy

MONOLITICKÉ BETÓNOVÉ PODLAHY

Štruktúra podlahy s jednou vrstvou je vhodná najmä pre vyššie zaťaženie. Ideálne pre nasledujúce oblasti použitia:

 • garáže
 • skladovacie a výrobné haly
 • sklady s vysokými policami
 • čerpacie stanice
 • použitie vo vonkajšom prostredí

POTERY SO ZMESOU STUDENEJ ŽIVICE A CEMENTU AKO PLASTICKÝ ASFALT

Majú vlastnosti tenkej vrstvy, dobrú stabilitu a trvanlivosť pre špecifické zaťaženie v každodennej prevádzke a naviac má podlaha trvalú plasticitu pre dlhodobé využívanie.

Potery sa používajú pre:

 • skladovacie a výrobné haly
 • dielne

 

POTERY Z TVRDÝCH LÁTOK S CEMENTOM AKO SPOJIVOM

Potery z tvrdých látok s cementom ako spojivom majú tenkú vrstvu, vysokú pevnosť, stálosť a veľkú odolnosť voči opotrebeniu. Používajú sa pre:

 • garáže
 • skladovacie a výrobné haly
 • sklady s vysokými policami
 • čerpacie stanice

POTER SO ZMESOU PLASTU A CEMENTU

Ako tenká povrchová vrstva je vďaka vysokej pružnosti ideálna pre:

 • garáže
 • skladovacie a výrobné haly
 • sklady s vysokými policami
 • čerpacie stanice

 

IZOLÁCIE

Sú trvale elastické, odolné voči roztrhnutiu, s homogénnym preklenutím prasklín, odolné voči ultrafialovému žiareniu a chemikáliám. Naviac majú vysoký stupeň priepustnosti pre vodnú paru. Oblasti použitia sú:

 • utesnenie mostov
 • utesnenie poschodí v poschodových garážach
 • utesnenie voči tekutým plastom

POVRCHOVÉ VRSTVY NA PODLAHY

Majú nasledujúce vlastnosti:

 • prispôsobenie individuálnym požadovaným kritériám, ako je napr. odolnosť voči striedaniu teplôt alebo voči chemikáliám
 • tesnosť, vysoká odolnosť voči opotrebeniu a úplná bezprašnosť

Povrchové vrstvy na podlahy sa používajú pre:

 • podniky na spracovanie potravín (napr. spracovanie mäsa, priemysel výroby nápojov, atď.)
 • dielne
 • skladovacie a výrobné haly
 • oblasti elektroniky s antistatickými požiadavkami
 • vlhké oblasti i v nešmykľavom prevedení
 • stvárnenie dopravných plôch s náročnými architektonickými a vizuálnymi požiadavkami
 • parkovacie garáže
 • požiadavky podľa zákona o vodnom hospodárstve