Most SNP - oprava vozovky

Mostné stavby

Charakteristika projektu

Oprava vozovky na Moste SNP

Bratislavčania sa po 44 rokoch dočkali opravy vozovky na Moste SNP. Technologicky náročnú opravu na 7 600 m2 vozovky realizuje Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o., Divízia dopravných a inžinierskych stavieb.

Práce na moste začali odfrézovaním vozovky a očistením od zvyškov asfaltu. Po nanesení protikorózneho náteru a izolácie bude na ložnú a obrusnú vrstvu vozovky položený liaty asfalt. Práce budú ukončené vyznačením vodorovného dopravného značenia na vozovke.

Oprava vozovky na moste SNP potrvá do konca letných prázdnin. Počas opravy bude most prejazdný v oboch smeroch, jeden jazdný pruh do Petržalky a jeden jazdný pruh z Petržalky smerom do centra mesta. 

Prevádzka

Objednávateľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Kategórie projektu

Mostné stavby

Pobočka


Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia dopravných a inžinierskych stavieb

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu