Zriadenie výskumného žľabu SEDDON v Nußdorfe L00170

Výstavba podzemného diela v otvorenej stavebnej jame, Cesty, Výstavba studní

Charakteristika projektu

Vybudovanie výskumného žľabu pre Univerzitu poľnohospodárstva ako zariadenia pre výskum sedimentačných usadenín rieky Dunaj s maximálnym prietokom 10m3/sek.
Betónová stavba má dĺžku cca. 120 m a je vybavená všetkými potrebnými technickými zariadeniami.

Kategória projektu

Cesty, Výstavba podzemného diela v otvorenej stavebnej jame, Pamiatková starostlivosť, Výstavba studní, Ostatné inžinierske stavby,  Štetovnicová stena

Prevádzka

Objednávateľ

Universität für Bodenkultur
Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien

Kategórie projektu

Výstavba podzemného diela v otvorenej stavebnej jame, Cesty, Výstavba studní

Pobočka

Swietelsky Bauges.m.b.H. Filiale Ingenieurtiefbau
Wiedner Hauptstraße 56/5, 1040 Wien

Krajina

Rakúsko

Fotodokumentácia projektu