B0215 – Most Reichsbrücke – rekonštrukcia a prestavba

Cesty, Dopravné stavby

Charakteristika projektu

Úroveň chodníkov (pre chodcov/cyklistov):

-     demolácia jestvujúceho chodníka pre chodcov, cyklistov (š=3,65m)   a vybudovanie nového pomocou oceľovej konštrukcie pri súčasnom rozšírení chodníka (š=5,27m)

-     napojenie umožňujúce prístup aj pre ZŤP zo strany Handelskai, pravý násyp Dunaja a Dunajský ostrov prostredníctvom rámp a výstupov

Úroveň cesty (individuálna cestná doprava):
- odstránenie ríms, stredného pruhu, vybavenia mosta (smerové stĺpiky, odvodňovacie žľaby, atď.) a povrchu vozovky
- vybudovanie nových ríms (oceľovo-betónová konštrukcia) s oceľovou zvodidlovou stenou a konštrukciou zábradlia (vrátanie hliníkovo-plastového opláštenia)
- rekonštrukcia nosnej konštrukcie mosta  ako aj obnova vybavenia mosta a povrchu vozovky pri optimalizácii jazdných vlastností

Všetky práce prebiehali počas plnej premávky cestnej, železničnej, podzemnej a lodnej dopravy

 

Prevádzka

Objednávateľ

Magistrat der Stadt Wien
MA 29 - Brückenbau u. Grundbau
Wilhelminenstrasse 93
1160 Wien

Kategórie projektu

Cesty, Dopravné stavby

Pobočka

Swietelsky Bauges.m.b.H. Filiale Ingenieurtiefbau
Wiedner Hauptstraße 56/5
1040 Wien

Krajina

Rakúsko

Fotodokumentácia projektu