U1/8 Alaudagasse

Výstavba studní, Torkrétový betón, Tyčkové pilóty, Kotva, Vŕtané pilóty, Stavba metra, Razenie tunelov pod ochranou stropu, Cesty, Tunely metra

Charakteristika projektu

Úsek výstavby U1/8 "Alaudagasse" je posledným z troch podzemných stavebných úsekov súčasného predĺženia trate U1 od dnešnej konečnej zastávky na Reumannplatz vedúcej  smerom na juh a nadväzujúcej na úsek U1/9 "Altes Landgut" smerom von z mesta v mestskej časti Favoriten. Plánované je ďalšie pokračovanie trasy metra.

Stavebný úsek je 670m dlhý a zahŕňa stanicu zastávky Alaudagasse, ktorá má 240m a šachtu výhybky Volkspark s 85m, ktoré budú vybudované ako stavby s prekrytím (otvorený spôsob výstavby). Priestor medzi tým tvorí dvojrúrový 350 m dlhý tunel, vybudovaný zo stanice, resp. vychádzajúci zo  šachty, cyklickým razením. Priečny rez má 38 m². Tunely sú vybavené vodotesnou vnútornou omietkou. Hĺbka vedie v časti šachty výhybky až 25 m pod úroveň zemského povrchu a využité boli priestory bývalých medzičasom zaplnených tehelných štôlní. Stavebné práce na tomto stavebnom úseku sú ovplyvňované podzemnou vodou. 

Celková doba výstavby predstavuje 51 mesiacov, pričom hrubá stavba je obmedzená na 39 mesiacov.

 

Prevádzka

Objednávateľ

Wiener Linien GmbH. & Co KG
Erdbergstraße 202
1031 Wien

Kategórie projektu

Výstavba studní, Torkrétový betón, Tyčkové pilóty, Kotva, Vŕtané pilóty, Stavba metra, Razenie tunelov pod ochranou stropu, Cesty, Tunely metra

Pobočka

Swietelsky Bauges.m.b.H. Filiale Ingenieurtiefbau
Wiedner Hauptstraße 56/5
1040 Wien

Krajina

Rakúsko

Fotodokumentácia projektu