Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-220 Podtureň

Mostné stavby

Charakteristika projektu

Účelom a cieľom stavebnej akcie, je zlepšenie stavebno-technického stavu mostných objektov ev. č. D1-220, zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti automobilovej dopravy na úseku diaľnice.

Rozsah zákazky:

  • zrealizovanie novej konzoly pre existujúcu chráničku;
  • demontáž príslušenstva (odvodňovače, mostné závery, zvodidlá, protihluková stena) odbúranie existujúcich ríms, frézovanie vrstiev vozovky;
  • odbúranie existujúcej izolácie a vyrovnávacieho betónu, očistenie povrchu nosnej konštrukcie;
  • vystuženie a betonáž nového vyrovnávacie betónu, položenie izolácie, betonáž ríms, osadenie odvodňovačov, mostných záverov, osadenie záchytného zariadenia;
  • položenie konštrukcie vozovky;
  • sanácia podhľadových plôch nosnej konštrukcie v mieste mostných záverov, čistenie priestorov komory nosnej konštrukcie;
  • úprava terénu a vyčistenie okolia mosta.

Prevádzka

Objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť

Kategórie projektu

Mostné stavby

Pobočka


Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia Dopravné a inžinierske stavby
Oblasť Sever
Bánovská cesta 11
010 01 Žilina

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu