ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry

Charakteristika projektu

Výstavba protihlukovej clony podľa „Vibroakustickej štúdie s technickým posúdením možnosti zníženia hluku a vibrácií v záujmovom území obce Mojš a Teplička nad Váhom od činnosti zriaďovacej stanice Žilina – Teplička“. Ďalej je predmetom stavby dobudovanie železničnej infraštruktúry ŽST, podľa požiadaviek správcov infraštruktúry a prevádzky ŽST. Dôvod výstavby je zníženie hladiny hluku z prevádzky ŽST v obci Mojš a zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov ŽST.

Prevádzka

Objednávateľ

Železnice Slovenskej republiky

Kategórie projektu

Pobočka


Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Oblasť Sever
Bánovská cesta 11
010 01 Žilina

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu