AQUARIO Shopping Center

Charakteristika projektu

Zastavaná plocha: 8 633 m2

Zastavaný priestor: 47 894 m܁2

Dvojpodlažné nákupné centrum so samostatnými nákupnými plochami cca 85m x 49m
V zadnej časti sa nachádza technické zázemie a schodisko s vyústením na sttrechu.

Strecha je vybavená technickým, vetracím a klimatizačným zariadením, a kotolňou.
Nosný systém tvorí železobetónový skelet.


Objekt je koncepčne navrhnutý v princípe komunikačného jadra v centrálnej pozdĺžnej osi objektu – presvetlené átrium, prekryté pozdĺžnym presvetľovacím strešným svetlíkom.

Átrium situované po stranách, a na oboch podlažiach je priamo napojené na prevádzky.

Prevádzka

Objednávateľ

Aquario Shopping Center s.r.o.

Kategórie projektu

Pobočka


SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o.
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu