ŽSR, Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/)

Rekonštrukcia železníc

Charakteristika projektu

ŽSR, Modernizácia  trate Púchov-Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/)

ÚČS 48 Považská Teplá – Bytča

ÚČS 50 Bytča – Dolný Hričov

Objem prác

Celková dĺžka koľají - 21.880,00 m

Nové koľajové lôžko - celkom 54.047,00 m3 zabudovaného kameniva

Hmotnosť zabudovaných koľajníc - 26.957,00 t

Celkový počet použitých podvalov - 37.192,00 ks

Počet inštalovaných výhybiek 1:18,5 - 4ks

Prevádzka

Objednávateľ

ŽSR

Kategórie projektu

Rekonštrukcia železníc

Pobočka

Swietelsky Bauges.m.b.H. Filiale Bahnbau
Mokráň záhon 4

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu