AKAtech BT2 Hlohovec

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

Rozšírenie výroby káblových zväzkov pre medicínske, telekomunikačné a automobilové odvetvie. Konštrukcia objektov je realizovaná ako prefabrikovaný skelet s ľahkým obvodovým plášťom v časti výrobnej haly a murované steny s kontaktným zatepľovacím systémom v časti administratívnej budovy. Sociálne zázemie bolo zrealizované v investorom požadovanom strednom štandarde. Celý objekt (výrobná hala aj administratívna časť) je vykurovaný systémom podlahového kúrenia, ako zdroj tepla je použité tepelné čerpadlo. Priemyselná podlaha vo výrobnej hale je technicky pripravená na realizáciu antistatickej podlahy s požiadavkou na minimálny odpor pre medicínske laboratórne prostredie.

Prevádzka

Objednávateľ

AKAtech Immobilien

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


Hlohovec

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu