Webasto Veľký Meder

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

Rozšírenie výrobnej haly - novostavba. Konštrukcia objektov je realizovaná ako prefabrikovaný železobetónový skelet s ľahkým obvodovým plášťom v časti výrobnej a skladovej časti haly. Skladaný strešný plášť - trapézový plech, tepelná izolácia na báze minerálnej vlny. Sociálne zázemie, elektroinštalácie, EPS boli zrealizované v investorom požadovanom štandarde. Objekt haly je vykurovaný systémom teplovzdušných VZT zariadení, časť administratívy pomocou radiátorov. Priemyselná podlaha vo výrobnej hale je opatrená epoxidovou stierkou (4.392 m2). Okná a dvere v obvodovom plášti sú z PVC a AL, výplň tvorí bezpečnostné sklo s protislnečnou úpravou. V obvodovom plášti sú osadené sekcionálne brány, rýchlobežné brány a vyrovnávacie plošiny. Vnútroareálové komunikácie sú zrealizované ako betónové, parkoviská sú zo zámkovej dlažby (9.815 m2).

Prevádzka

Objednávateľ

Webasto-Edscha Cabrio Slovakia s.r.o.

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


Veľký Meder

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu