Katolícka univerzita v Ružomberku

Charakteristika projektu

Stavba je navrhnutá ako železobetónový skelet, vonkajší plášť ako kombinácia presklených plôch a metalického obkladu resp. v zinkovom titániu. Prístup na pozemok je zabezpečený existujúcimi asfaltovými komunikáciami. Prevádzka knižnice je rozložená na prvých troch nadzemných podlažiach, 4.-7.poschodie tvoria kancelárie a administratívne priestory. V 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú archívne priestory s kapacitou vyše 470 tisíc kníh. Knižnica disponuje študijnými, klubovými, spoločenskými, konferenčnými priestormi na prednášky, školenia, klubovú literatúru a umeleckú činnosť, či kaviarňou na relaxáciu a oddych. Stavba univerzitnej knižnice svojim osadením podporuje myšlienku jednotného komplexu Katolíckej univerzity. Knihy je možné vracať do tzv. biblioboxov. Knižnica slúži nielen pedagógom a študentom univerzity, ale aj celému regiónu, kraju a Slovensku.

Prevádzka

Objednávateľ

Katolícka univerzita Ružomberok

Kategórie projektu

Pobočka


Ružomberok

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu