ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD – BÁNOVCE

Výstavba čističiek

Charakteristika projektu

- výstavba nového predčisťovacieho zariadenia potrebná z dôvodu nepostačujúcej  kapacity jestvujúceho mestského zariadenia
- stavba na pozemkoch vo vlastníctve investora (PM Immobilien s.r.o.) a na pozemkoch Milsy a.s..
- využívaný plyn, vznikajúci pri procese čistenia odpadových vôd

Prevádzka

Objednávateľ

PM Immobilien s.r.o.

Kategórie projektu

Výstavba čističiek

Pobočka


SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o.
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu