Visutý most nad vodopádom Stuibenfall, Umhausen

Vrty, Kotva, Zaistenie svahov

Charakteristika projektu

Následkom zrútenia skaly v r. 2013 došlo k smrteľnému úrazu na turistickom chodníku Stuibenfall. Od toho času je najvyššie položený vodopád v Tirolsku pre turistov nedostupný.
Po dvojročnom zbieraní nápadov a plánovaní bol navrhnutý bezpečný prechod cez prírodnú krásu Ötztalu, ktorý takmer nezasahuje do nedotknutého prírodného prostredia.  Zhora je prístup pomocou novovybudovanej schodovej konštrukcie, ktorá je každých 20 schodov prerušená okrúhlou plošinou umožňujúcou výhľad. Celkovo sa nad prvou časťou vodopádu nachádza 16 schodových konštrukcií a 17 plošín. Vyvrcholenie cesty je ale v dolnej časti vodopádu – nad spádom vybudovaný visutý most, ktorý sa rozprestiera do dĺžky cca. 85 metrov a výšky 30 metrov nad vodopádom. Bezpečnostné opatrenia ako zasieťovanie skál, kotviace nosníky a ploty slúžiace na ochranu pred pádom kameňov ako aj všetky konštrukcie a základy sú vypracované a zhotovené v úzkej spolupráci s ekologickým dohľadom. V budúcnosti bude návštevníkom umožnené vyskúšať neobyčajné a závrat vyvolávajúce konštrukcie na vlastnej koži a obdivovať výhľad nad vodopádom!

Prevádzka

Objednávateľ

Gemeinde Umhausen/Ötztal

Kategórie projektu

Vrty, Kotva, Zaistenie svahov

Pobočka

HTB Baugesellschaft mbH.
HTB Baugesellschaft m.b.H.
Gewerbepark Pitztal 16
A-6471 Arzl im Pitztal

Krajina

Rakúsko

Fotodokumentácia projektu