Sanácia zosuvov na štátnej ceste II/503 Pezinok – Pernek

Cesty, Zaistenie svahov, Stavby v horách, Sanácia a rekonštrukcia

Charakteristika projektu

Sanácia úseku Pezinok – Pernek (Pezinská Baba). Jedná sa o 6 jednotlivých sanačných úsekov, postup prác: zemné výkopové práce, zakladanie formou pilót, realizácia žb blokov, realizácia montovaného oporného múra z tvárnic, zemné práce – násypy, realizácia LB monolitu s rímsou, realizácia konštrukčných vrstiev vozovky, zvodidlové zábradlie, dopravné značenie.

Prevádzka

Objednávateľ

Regionálne cesty Bratislava

Kategórie projektu

Cesty, Zaistenie svahov, Stavby v horách, Sanácia a rekonštrukcia

Pobočka


Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia Dopravné a inžinierske stavby
Oblasť Juh
Trnavská cesta 57
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu