Hotel Bôrik, Bratislava

Cestné stavby, námestia, plochy

Charakteristika projektu

Rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch v areáli UZ Hotel Bôrik.

Prevádzka

Objednávateľ

Kategórie projektu

Cestné stavby, námestia, plochy

Pobočka


Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia Dopravné a inžinierske stavby
Oblasť Juh
Trnavská cesta 57
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu