Výstavba otoče pre autobusovú dopravu Diaková

Cestné stavby, námestia, plochy

Charakteristika projektu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácie značne poškodenej vplyvom dopravy a erózie poškodených vozovkových vrstiev, ako aj vplyvom výstavby inžinierskych sietí (kanalizácia).

Celková plocha/Rozsah zákazky: odstránenie, krytu, podkladu, ornice  a vybudovanie autobusovej otoče s plochou 200 m2

Prevádzka

Objednávateľ

Obec Diaková

Kategórie projektu

Cestné stavby, námestia, plochy

Pobočka


Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia Dopravné a inžinierske stavby
Oblasť Sever
Bánovská cesta 11
010 01 Žilina

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu