Výrobný areál IFN Team Malacky - 2. etapa

Pozemné stavby, Priemyselné areály

Charakteristika projektu

Výrobná hala s administratívou vrátane spevnených plôch.

Prevádzka

Objednávateľ

IFN Team s.r.o.

Kategórie projektu

Pozemné stavby, Priemyselné areály

Pobočka


Malacky (areál Eurovalley)

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu