Distribičné Centrum SPS Banská Bystrica

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

Zastavaná plocha objektom: 2 611,61 m2

Obostavaný priestor : 18 595 m³

Spevnené plochy: 10 496 m2 vrát. príjazd. kom.

Počet poschodí Hala 1. AB 2

Popis stavby: SPS Distribučné centrum je halový objekt pozostávajúci z 2 samostatných dilatačných celkov – hala a administratívna budova. Administratívna budova je dvojpodlažná. Zakladanie je na železobetónových pätkách podopretých pilótami. Pod základovou doskou budú štrkové pilóty. Vyhotovenie podláh – drátkobetónové, opláštenie bude zo sendvičových panelov. Strecha bude dvojplášťová, spôsob vykurovania haly – SAHARA. Administratívna budova má vlastnú kotolňu napojenú na plyn. Plochy inžinierskych objektov budú realizované formou spevnených plôch CB III a zámkovej dlažby. Splašková kanalizácia bude vybavená vlastnou ČOV. Dažďová kanalizácia bude delená cez ORL a výustný objekt realizovaný do rieky Hron.

Prevádzka

Objednávateľ

Slovak Parcel Service s.r.o.

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o.
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu