MÖBELIX Nitra

Nákupné strediská

Charakteristika projektu

Celková plocha: 5 091,20 m2

Počet podlaží: 3

Popis stavby: Obchodné centrum je navrhnuté ako dvojpodlažný železobetónový skelet opláštený sendvičovým typom fasády. Zakladanie je na železobetónových pätkách podopretých pilótami. Po obvode budú prefabrikované základové nosníky s tepelnou izoláciou. Obvodový pl᚝ objektu je tvorený sendvičovými panelmi. Stropná konštrukcia je z trapézových plechov a tepelnej izolácie, kombinovanej z minerálnej vlny a EPS.

Prevádzka

Objednávateľ

RAS Immobilien SK s.r.o.

Kategórie projektu

Nákupné strediská

Pobočka


SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o.
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu