Neuman Aluminium Žarnovica

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

Ide o rekonštrukciu vonkajších plôch na rozlohe 4000 m2 , ktoré patria do areálu fabriky Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia s.r.o. Na novo bola vybudovaná kanalizácia, príjazdové cesty, oporné múry, zábradlia a oplotenie.

Prevádzka

Objednávateľ

Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia s.r.o.

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


Žarnovica

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu