Muehlbauer Technologies Nitra

Pozemné stavby

Charakteristika projektu

Stavba verejného, nebytového charakteru, priemyselného významu. Priemyselná hala leží v obci Krškany, mimo centra Nitry. Prístavbou a rekonštrukciou existujúceho objektu sa dosiahlo odstránenie konštrukčných a systémových vád a porúch, zmodernizovali sa vnútorné priestory, zväčšili sa pracovné plochy, zabezpečilo sa rozšírenie výrobných kapacít závodu. Prístavbou novej haly SO 02 sa doplnili výrobné kapacity či technológie zdvíhacích zariadení, ktoré napomohli k rozšíreniu výrobného programu firmy Muehlbauer. Pôvodná hala SO 01 sa doplnením žeriavových dráh a kompletnou rekonštrukciou zrevitalizovala a týmto sa umožnila montáž nových technologických zariadení pre rozšírenie portfólia firmy. Rekonštrukcia sa dotkla hlavne výplní otvorov na obvodovej stene, vykurovania, elektrickej inštalácie, nových priemyselných a technických rozvodov, zriaďovacích predmetov, technického vybavenia či osvetlenia interiéru. V rámci prístavby bola zrealizovaná nová moderná meracia miestnosť s presnou VZT, prípojka vody, plynu a kanalizácie. Technické priestory ako dielne, archív a skladové priestory, sú odvetrávané moderným VZT zariadením. Vykurovanie výstavných priestorov je riešenie modernou VZT, umiestnenou pod strechou haly, ktorá zabezpečuje aj príjemné pracovné prostredie s ustálenou teplotou, dôležitou pre pracovníkov a technologické zariadenia firmy Muehlbauer.

Prevádzka

Objednávateľ

Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra

Kategórie projektu

Pozemné stavby

Pobočka


Nitra

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu